Pædagog Mette Alexandersen fik hjælp fra BUPL til et løntjek, der viste fejl i lønnen for over 20.000 kroner. Du kan også få din lønseddel set efter i din lokale fagforening.

Opdateret d. 10 oktober, 2017

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist

Mange bække små kan som bekendt blive til en stor å. Det gamle ordsprog kommer ofte i spil, når BUPL går medlemmernes lønsedler efter i sømmene og finder fejl for mange tusinde kroner.

Nogle pædagoger har manglet et mindre tillæg i årevis. Andre har længe været indplaceret på et forkert løntrin efter anciennitet, og for pædagog Mette Alexandersen var det måneder med en forkert løn i forhold til jobbet, som nu har resulteret i over 20.000 kroner i efterbetalt løn og pension.

 

Lønnen fulgte ikke stillingen

Mens Mette Alexandersen var ansat som pædagog i den integrerede børnehave og SFO, Tuen, i den lille by Haverslev, blev hun ’udlånt’ til en ledig børnehaveklasselederstilling på byens skole, men uden at få mere i løn for det større ansvar.

Det stod på fra januar til juni 2017, før pædagogen kontaktede BUPL Nordjylland, der hjalp hende med at udrede fejlen og hente de manglende lønkroner hjem.

»Jeg havde da tænkt, at jeg i en klasselederstilling skulle have mere i løn, men så får man ikke lige gjort noget ved det. Men i dag er jeg glad for, at jeg fik ringet til fagforeningen. Selv, hvis man måske kun mangler et lille beløb hver måned, så løber det op. I min sag var det faktisk ret meget, jeg fik for lidt,« siger Mette Alexandersen, der fik sine efterbetalte penge på kontoen med lønnen 1. oktober.

En god service

Mette Alexandersen er især glad for, at ikke bare BUPL, men også hendes ledelse har været yderst hjælpsomme igennem hele sagsforløbet.

»Løntjek er en god service fra fagforeningen, og så er det dejligt, at det er gået så nemt og uden mundhuggeri med ledelsen. Det betyder meget, når man arbejder på en lille skole, hvor man ser sin leder i øjnene næsten hver dag, at der overhovedet ingen sure miner har været,« fortæller Mette Alexandersen.

En lønefterbetaling kan ellers betyde meget for en lille institution.

»Men netop derfor var ledelsen også glad for, at fejlen blev opdaget tidligt, for en større udskrivning kan vælte et helt budget på sådan en lille skole,« siger Mette Alexandersen.

Kontakt din fagforening

Hvis man er i tvivl, om man får den rigtige løn, vil Mette Alexandersen opfordre til, at man kontakter sin lokale fagforening.

»Jeg har ikke selv været en, der kigger særligt meget på tallene på min lønseddel, men det vil jeg nok gøre lidt mere fremover. Det handler bare om, at man skal have de penge, man er berettiget til,« siger hun.

Siden august er Mette Alexandersen blevet fastansat i den stilling, hun før kun var ’udlånt’ til. Hun er kommet på fuld tid som børnehaveklasseleder, hvor hun før havde 30 timer som konstitueret klasseleder og syv timer i SFO’en og børnehaven.

»Vi er en lille skole, så jeg arbejder stadig også i børnehave og SFO, men at jeg nu er ansat på fuld tid som børnehaveklasseleder betyder fremover en del for min løn hver måned,« siger Mette Alexandersen.

Skiferie venter forude

Pædagogen ved også, hvad de ekstra penge på kontoen dette efterår skal gå til.

»Jeg skal på skiferie til vinter og for at få de gode hytter, er det jo nu, man betaler, så pengene fra løntjekket falder godt,« siger hun.


»Jeg havde da tænkt, at jeg i en klasselederstilling skulle have mere i løn, men så får man ikke lige gjort noget ved det. Men i dag er jeg glad for, at jeg fik ringet til fagforeningen,« siger Mette Alexandersen.

BUPL fandt fejl på Mette Alexandersens lønseddel for 20.000 kroner: »Det handler jo bare om, at man skal have de penge, man er berettiget til,« siger hun.

Tjek din lønseddel for:
  • Forkert stillingsbetegnelse.
  • Forkert ugentlig arbejdstid/beskæftigelsesgrad.
  • Forkert pensionsprocent og manglende pension for ekstratimer.
  • Forkert indplacering efter anciennitet.
  • Manglende funktionstillæg.
  • Utilstrækkelig overtidsbetaling.
  • Reduktion af tillæg på grund af nedsat arbejdstid, selvom tillægget ikke afhænger af beskæftigelsesgraden.

Se hvordan du tjekker tallene på din lønseddel