Alle BUPL-medlemmer har nu Lønsikring. Ordningen har stor betydning for ledige ledere – ikke mindst ledere i private institutioner og SFO.

Udgivet d. 18 september, 2017

Af: Malene Mølgaard, Journalist

Fra 1. juli blev den økonomiske situation betydeligt bedre for ledige medlemmer af BUPL og BUPL’s akasse. Der kom Lønsikring til verden – en ordning, der er besluttet af kongressen, og som sikrer økonomien under ledighed. Ordningen er obligatorisk for alle BUPL-medlemmer og kan ikke vælges fra. Til gengæld koster den kun 38 kr. om måneden, som opkræves sammen med dit faglige kontingent.

I BUPL’s Lederforening er der begejstring for den nye ordning. »Lønsikring er med til at give vores medlemmer mere tryghed og mindre usikkerhed, når de mister deres job,« siger formand Eva Munck, som er glad for, at alle BUPL’s medlemmer får mulighed for at sikre sig i forbindelse med afsked eller andre forhold, der giver en væsentlig lønnedgang.

»Hermed får man noget helt særligt ved at være med hos os som leder – både det faglige ledelsesfællesskab og nu også Lønsikring. Det er et løft i forhold til at være en attraktiv fagforening, også for ledere,« siger Eva Munck.

Ekstra lønsikring

Især ledere kommer til at nyde godt af den nye ordning, fordi gabet mellem løn og dagpenge typisk er størst for ledere. Da ledere ofte særligt kan mærke en stor nedgang i indtægten, hvis de mister arbejdet, er der også mulighed for at blive forsikret ud over den kollektive ordning. Tjener du mere end 31.100 kr. før skat, kan du vælge Lønsikring Ekstra, som er en individuel lønforsikring, der supplerer den obligatoriske ordning.

»Jeg synes virkelig, der er lavet en god aftale, som kan komme alle til gode i lønningskæden,« siger Eva Munck, som særligt sætter pris på fleksibiliteten i ordningen, der giver mulighed for at vælge en lidt højere ydelse, alt efter hvor man er lønindplaceret.

Privat sikkerhedsnet

Det er et sikkerhedsnet, som især hjælper privatansatte ledere. For ledere i private institutioner, SFO eller skoler, der går konkurs, er Lønsikring en vigtig økonomisk hjælp, forklarer Bettina Gottlieb, faglig konsulent i BUPL med særligt kendskab til det private område.

»Hvis arbejdspladsen går konkurs, er lederne desværre væsentligt dårligere stillet end medarbejderne. Som privatansat leder i en konkursramt institution eller SFO kan man nemlig ikke regne med at få godtgjort løn – hverken tilgodehavende løn eller løn i opsigelsesperioden, pension og feriepenge i opsigelsesperioden hos Lønmodtagernes Garantifond (LG).

LG vurderer, at fordi privatansatte ledere disponerer over økonomien, skal de sidestilles med direktører. Det vil sige, at privatansatte ledere typisk kun får dagpenge ved en konkurs. Derfor er de særligt udsatte økonomisk, og for den enkelte leder kan det få store økonomiske konsekvenser. Vi har set ledere, der er gået fra en god løn til nærmest ingenting fra den ene dag til den anden. Og derfor er det vigtigt at være sikret. Her kan Lønsikring være et væsentligt bidrag oven i dagpengene. Særligt hvis lederen også har tilkøbt Lønsikring Ekstra,« forklarer Bettina Gottlieb.

 

Om lønsikring

Lønsikring er en kollektiv, solidarisk ordning, der bygger oven på dagpengesystemet og supplerer dine dagpenge. Beløbet afhænger af din nuværende bruttoløn, og om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret i BUPL-A. Du er helt automatisk med, når du er medlem af BUPL og BUPL-A, har været i arbejde og betalt til ordningen i 12 måneder.

I en opstartsfase frem til 1. januar 2018 er alle medlemmer omfattet af ordningen med det samme. Hvis du bliver ledig og har ret til udbetaling fra Lønsikring, vil du få mindst 600 kr. og helt op til 3.500 kr. om måneden før skat oven i dagpengene i op til 12 måneder.

Hvis du tjener over 31.100 kr. før skat, kan du vælge at blive forsikret ud over den kollektive ordning med Lønsikring Ekstra, der er en individuel lønforsikring, som supplerer den obligatoriske ordning.


Vil du vide mere om Lønsikring, så kontakt hotline på 3546 5270, eller skriv til lonsikring@bupl.dk

Læs mere om Lønsikring

Du kan købe Lønsikring EKSTRA hos Lærerstandens Brandforsikring – læs mere om Lønsikring EKSTRA på lb.dk