Helle Marie Skovbjerg


Legeprofessor Helle Marie Skovbjerg fra Kolding Designskolen.
FOTO: HUNG TIEN VU


Danmarks nye legeprofessor vil styrke
pædagogers argumenter for, at børns leg
ikke ender som et kompetencebegreb
i
endnu et læringsmål. Hvis legen bliver
et rationelt anliggende, dør den, og
ingen
vinder ved det. Pædagoger kan
vinde meget ved selv at lege med.