Under en lockout skal lederne på arbejde sammen med medarbejdere, som ikke er organiserede eller er medlemmer af gule foreninger. Det kan blive en balancegang.

Opdateret d. 16. marts 2018

Af: Mikkel Kamp, journalist

KL undtog lederne i BUPL fra den lockout, der måske er på vej. Det betyder, at lederne under en lockout skal på arbejde sammen med medarbejdere, der ikke er med i en fagforening eller er med i en såkaldt gul forening, mens medarbejderne, som er medlemmer af BUPL, står i en park eller på et torv og gør opmærksom på, at alle skal have mere i løn.

Den lidt specielle situation kræver, at lederne går en balancegang mellem at parere ordre fra arbejdsgiverne og undgå at modarbejde de strejkende kolleger, siger Eva Munck Immertreu, der er formand for lederforeningen i BUPL.

I nogle kommuner bliver lederne allerede nu bedt om at være med til at organisere, hvilke børn som kan passes, når der er færre på arbejde. Lederne skal være til rådighed for arbejdsgiveren med de oplysninger, arbejdsgiveren skal bruge i denne forbindelse. Nogle bliver også bedt om at være med til at danne overblik over, hvem der er organiseret hvor.

»Den opgave kan lederne ikke sige nej til, men medarbejderne skal oplyses om, at ingen har pligt til at svare på spørgsmål om sin organisering. Det må man helt selv bestemme. Lederen må samle de oplysninger sammen, som det er muligt at samle sammen, og give dem videre til arbejdsgiveren,« siger Eva Munck Immertreu.

Det skal dog pointeres, at de ledere, der er udtaget til strejke fra den 4. april, fortsat vil være i strejke, når/hvis KL’s lockout rammer. Dermed skal lederne i strejkekommunerne fortsat strejke, mens lederne i de øvrige kommuner skal passe deres arbejde, hvis lockouten bliver en realitet.

Undgå at blive klemt

Som leder skal man være opmærksom på, at man ikke kommer til at svække virkningerne af konflikten – så lederen må sørge for at undgå at hjælpe arbejdsgiveren, som de er i konflikt med. Omvendt skal de heller ikke bringe sig selv i en for slem klemme.

»Får de en direkte ordre, skal de ikke risikere at få en påtale eller lignende ved at nægte at udføre den. Så de skal udføre ordren og så kontakte deres lokale fagforening for at få råd og vejledning. Samtidig kan vi på den måde registrere, hvad der foregår og tage hånd om det efterfølgende,« siger Eva Munck Immertreu.

Lederne er solidariske

BUPL kunne have valgt at sørge for, at lederne ikke kom i den lidt specielle situation ved at udtage dem til strejke samtidig med, at KL lockouter alle BUPL-pædagoger. Onsdag besluttede hovedbestyrelsen imidlertid at lade være.

»Vi udtog oprindeligt cirka ti procent af medlemmerne til strejke, og vi er rimelig enige om, at vi ikke vil optrappe. KL optrapper med lockouten, men det vil vi ikke være med til, heller ikke selv om KL forsøger at spille ledere og pædagoger ud mod hinanden på denne måde. Det lykkes ikke for dem, for lederne er solidariske og står sammen med pædagogerne. Vi kan godt håndtere det her på arbejdspladserne,« siger Eva Munck Immertreu.