Corona fylder igen i hverdagen. Det giver først og fremmest udfordringer med at have tilstrækkeligt personale på stuerne. BUPL foreslår, at det igen skal være op til kommunerne, om institutioner skal dimensioneres.

Opdateret d. 17. december 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist

Desværre. Jeg kan ikke snakke med dig alligevel, for der er lige konstateret Omikron i min institution, så jeg skal i gang med at sende alle hjem.”

Sådan lyder det fra en jysk dagtilbudsleder, som skulle have fortalt om udfordringerne med corona.

Hun er langt fra den eneste leder, der lige nu knokler for at få hverdagen til at hænge sammen. Pandemien dominerer igen hverdagen på pædagogiske arbejdspladser, og det giver ledere store udfordringer med planlægning, logistik og med at sørge for, at der er personale på stuerne.

Unge: Her tør vi ikke arbejde

En af dem er Christina Burgdorf, som er assisterende leder i Daginstitution Hatting og Specialbørnehaven Spiren, som ligger i Horsens og har fælles ledelse.

”Det er meget svært at få nok personale for tiden. Når nogen er smittet, kan de være væk i lang tid, og det er svært at skaffe vikarer. Vi har ellers haft en periode, hvor det var lidt lettere, fordi de fleste podesteder lukkede, og det frigav mange unge,” fortæller hun og tilføjer, at nogle holder sig tilbage for at arbejde i dagtilbud, fordi det er sværere at beskytte sig mod smitte end i de fleste andre job.

Smitte blandt børn og voksne giver også lederne en række andre opgaver.

”Arbejdsplanerne skal ændres, og samtidig skal vi informere om retningslinjer. Det er tidskrævende, selv om det har gjort det nemmere, at vi nu bare kan skrive på AULA, når én er smittet,” siger Christina Burgdorf.

Mange pædagoger og medhjælpere er smittet

Erfaringerne fra Horsens svarer nogenlunde til dem, som BUPL’s lederformand, Eva Munck Immertreu, hører fra ledere over det meste af landet.

”Nu driver børnene smitten, og det betyder, at mange medarbejdere er nærkontakter til smittede, enten fordi børn i dagtilbuddet er smittet, eller fordi deres egne børn har været tæt på nogen,” siger hun.

Anbefalinger giver usikkerhed

I de to institutioner i Horsens må forældrene indtil videre gerne gå med ind, når børnene skal afleveres. Men de stopper ved døren ind til stuen. Til gengæld bliver de opfordret til at bære mundbind og holde afstand.

Reglerne er ens. Alligevel er formidlingsopgaven til forældrene lidt forskellig, fordi der i specialinstitutionen er sårbare børn.

”Det er kun en anbefaling, at man skal teste børn. Derfor kan vi ikke garantere, at alle børn er testede. Den usikkerhed betyder, at forældre til nogle af de sårbare børn vælger at holde dem hjemme. Vi har fået en formidlingsopgave i forhold til, at forældre skal være trygge,” siger Christina Burgdorf og tilføjer, at langt de fleste forældre spiller med åbne kort i forhold til eventuel smitte i hjemmene, og om børnene er testet.

Logistiske lederudfordringer på skolen

På Maglegårdsskolen i Gentofte er Arild Carelius leder af skolens GFO for børn fra 0. til 3. klasse og for klubben, som er for børn fra 4. klasse og opefter.

Som leder er han først og fremmest beskæftiget med logistiske udfordringer i forhold til de børn, der møder på skolen, efter de fleste er blevet hjemsendt.

”Det er spørgsmål som, hvor mange børn der møder ind, og hvornår de kommer. Der er nødpasning, og nogle elever skal følge onlineundervisning her på skolen. Dem skal der være personale til, så der er en del, som skal koordineres,” fortæller han.

Krigskassen bliver ikke brugt

Ligesom sidste år er der en såkaldt ’krigskasse’ til coronaudgifter. Det mærker man bare langt fra altid i den enkelte institution, fortæller Eva Munck Immertreu.

”Nogle kommuner har ikke flere penge, eller de er usikre på, om de kan få del i pengene, eller hvor mange de kan få. Derfor holder de sig tilbage,” fortæller hun.

I Horsens får dagtilbuddene sygedagpenge fra dag et, hvis en medarbejder er smittet med covid-19. Samtidig registrerer lederne i Daginstitution Hatting og Specialbørnehaven Spiren de ekstra udgifter, som har med corona at gøre. De ved dog endnu ikke, om der kommer refusion fra staten.

I Gentofte har Arild Carelius’ ikke fået ekstra corona-ressourcer. Det er dog ikke så overraskende, vurderer han.

”Der er heller ikke behov for det, som det ser ud nu. Vi laver skemaerne om, men ingen kommer til at arbejde flere timer end normalt,” siger han.

BUPL: Giv os mulighed for dimensionering

Lederforeningen i BUPL holder – ligesom BUPL generelt – jævnlige møder med KL, ministeriet og ministeren om, hvordan man kommer gennem tiden med corona. Her er udfordringen med personale et altoverskyggende emne, og KL deler bekymringen, fortæller Eva Munck Immtertreu.

På det seneste møde har BUPL bragt ønsket om dimensionering i spil, som betyder institutioner kan forkorte åbningstiden og planlægge med færre børn.

”Vi har appelleret til, at det igen bliver den enkelte kommune og leder, der kan beslutte, om en institution skal dimensioneres. Det kan være et vigtigt redskab, hvis vi skal godt igennem julen,” siger Eva Munck Immertreu og understreger, at det er en løsning, som kun skal bruges, hvis det er absolut nødvendigt.

”Administrativt er det en kæmpe opgave for lederne, som blandt andet skal vurdere, hvem der har brug for pasning. Men det kan blive nødvendigt, hvis smitten udvikler sig,” siger formanden for Lederforeningen i BUPL.