Lokalpolitikerne kender ikke vilkårene for at udøve pædagogik i den enkelte institution, oplever hver tredje leder. Det kan have negative konsekvenser, og derfor opfordrer lederformand Eva Munck Immertreu lederne til at invitere politikerne ud i virkeligheden.

Opdateret d. 20. august 2018

Af: Mikkel Kamp (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvad foregår der i de lokale dag- og fritidstilbud, og hvilke vilkår har ledere og pædagoger for at udøve pædagogik? Det lyder som et spørgsmål, lokalpolitikere burde kunne svare på, når de skal træffe beslutninger, der har konsekvenser for hverdagen i daginstitutionerne.

Alligevel oplever hver tredje leder, at politikerne i deres kommune ikke har et godt kendskab til vilkårene i institutionerne, viser en undersøgelse, BUPL har gennemført blandt sine ledere.

Harmonerer ledernes oplevelse med virkeligheden, kan det have negative konsekvenser, vurderer Eva Munck Immertreu, der er formand for lederforeningen i BUPL.

»Ledere forventes at tage beslutninger på et oplyst grundlag. Det gælder selvfølgelig også politikerne. Man kan ikke forestille sig, at politikerne beslutter at bygge en ny svømmehal uden at indhente råd fra fagprofessionelle. Mangler de viden om vilkårene, er der risiko for, at beslutninger tages på baggrund af enkeltstående sager eller sammenligninger med nabokommunens nøgletal og ikke på baggrund af udfordringerne i deres egen kommune,« siger hun.

Koncepter passer ikke til behovene

Indkøb af pædagogiske koncepter er et eksempel på, at nye initiativer ikke altid er baseret på behovet i institutionerne, mener Eva Munck Immertreu.

»Det sker, at der bliver indkøbt koncepter, som ligner noget ledere og pædagoger allerede har udviklet på baggrund af den pædagogiske praksis og de pædagogiske behov. I nogle tilfælde er der krav om, at det indkøbte materiale skal bruges uden at tage hensyn til, at standard-koncepter oftest ikke passer ind i den pædagogiske praksis. Derfor bruger ledere og pædagoger tid på at tilpasse konceptet til praksis, så det giver mening,« siger hun.

Politikerne skal se virkeligheden

Eva Munck Immertreu opfordrer ledere til at se på, hvordan de samarbejder med forvaltningen og måske invitere de lokale politikere og forvaltninger ud i dagtilbuddene.

»De kan opleve hverdagen og måske bagefter mødes med nøglepersoner i institutionen, hvor de kan snakke om institutionens styrker, og hvilke områder der skal løftes. Det er i virkeligheden sådan, man også arbejder og skaber udvikling på alle mulige andre kommunale områder, men ikke så meget på vores. Det er afgørende, at politikere og medarbejdere fra forvaltningen møder dem, der færdes i institutionerne til daglig,« siger formanden for lederforeningen i BUPL.


Politikernes kendskab halter

Hvor enig er du i følgende udsagn: Det er mit indtryk, at politikerne i min kommune har et godt kendskab til vilkårene i min institution/i mit område til at udøve pædagogisk arbejde.

Helt enig: 5 %

Enig: 21 %

Hverken enig eller uenig: 36 %

Uenig: 23 %

Helt uenig: 12 %

Ved ikke: 2 %

Kilde: BUPL’s vilkårsundersøgelse 2018. 783 ledere har besvaret spørgsmålet.