Alt for få søger ind til pædagogfaget, og det vil betyde stor mangel på pædagoger fremover. Lederne kan bidrage til at skabe større viden om fagets mange muligheder. Som ledere har vi pligt til at tale faget op, mener SFO-leder.

Opdateret d. 30. august 2021

Af: Kurt Balle Jensen, journalist

Igen i år faldt antal af ansøgere til pædagoguddannelsen, og det skabte bekymring, ikke mindst i BUPL.

”Vi står allerede i en situation, hvor der i det meste af landet er stor mangel på pædagoger. Og manglen bliver kun større i de kommende år, hvor der bliver flere børn, og loven om minimumsnormeringer skal realiseres,” lød det fra BUPL-formand Elisa Rimpler.

Nu melder lederne sig på banen med bud på, hvad lederne selv kan gøre, for at pædagogfaget bliver mere attraktivt. Vi skal fortælle de positive historier, vi skal tale faget op, og vi skal være kreative, lyder det fra tre pædagogfaglige ledere.

Mange måber, når de hører om vores arbejde

En af dem er Birgitte Kaas Sørensen, leder af Jennumparkens Fritidshjem, Juniorklub og Bygger’n i Randers. For hende er det vigtigt, at lederne aktivt gør noget for at skabe større synlighed og dermed viden om det pædagogiske arbejde.

“Vi har ikke selv rekrutteringsproblemer her, men jeg kan sagtens se, at faget får problemer, når færre søger uddannelsen. Jeg tror desværre, at for mange ved alt for lidt om, hvad der sker i institutionerne. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi er gode til at komme ud i pressen med det, og det har vi selv altid praktiseret. Vi har for eksempel et kor, og det undrer mange sig over, når de hører om det. Vi arbejder med verdensmålene og møder ofte den der: ‘Nå, er det også noget i beskæftiger jer med?’. Det kan folk ikke forestille sig – mange tror bare, at vi passer børnene. Vi har holdt oplysningsdage med bydelsmødre, og mange måbede, da vi fortalte om alt det, vi laver. Jeg tror, der er en stor uvidenhed, men det kan vi ændre gennem større synlighed. Det kan få flere unge til at overveje faget. De skal opleve, at der sker noget spændende, som de gerne vil være en del af.”

Vis, at du er stolt af dit fag

Troels Karup Clausen er leder af Hastrupskolens SFO og klub i Køge. Også han mener, at det er vigtigt med større synlighed.

”Vi har i dag ikke hos os problemer med rekruttering, men jeg kan forestille mig, at vi får det i fremtiden. Den situation må vi alle må arbejde på at få noget gjort ved,” siger Troels Karup Clausen.

For ham at se kan den enkelte leder gøre sit til, at pædagogfaget kommer til at virke mere attraktivt.

”Jeg synes jo, at man som leder er forpligtiget til at tale faget op. Det kan man gøre ved at være udadvendt og tage del i lokalsamfundet. Vi har gode erfaringer med at fortælle den lokale presse om de spændende ting, vi sætter på skinner, for det vil de gerne skrive om. Dermed opdager borgerne i byen jo, at pædagogik er meget mere end at grave lidt i sandet sammen med børn. Det er arbejde med børns udvikling, det er forældresamarbejde, det er rigtig mange ting. Jeg tror, at en høj grad af synlighed og udadvendthed kan være med til at få flere unge til at tænke: Nå, det ser spændende ud, det kunne jeg da godt tænke mig.”

For lederen i Køge er det afgørende, at man viser, at man er stolt af sit fag, at man samarbejder bredt og er en aktiv del af lokalsamfundet, og at man dermed får folks oplevelse af pædagogiske arbejdspladser til at handle om andet og mere end dårlige normeringer og lav løn.

”Det er i hvert fald ikke sådan, man får flere unge til at interessere sig for pædagogfaget,” siger han.

Vi skal være kreative

Lissi Beier er områdeleder i Symfonien, Myretuen og Carl Nielsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun kan godt mærke, at det er blevet sværere at få kvalificerede pædagoger:

”Vi finder dem, vi gerne vil have, men der er ikke mange at vælge imellem, så vi skal være hurtige. Der er ingen tvivl om, at vi på sigt får problemer i faget som sådan, fordi for få søger uddannelsen,” siger områdelederen.

Hun har også bud på, hvad man kan gøre som leder for at få flere til at søge.

”Jeg kunne godt tænke mig en model, hvor vi kunne få unge mennesker, for eksempel under et sabbatår, ind og prøve faget af, så de finder ud af, hvordan det er at arbejde i en daginstitution. Under corona-pandemien har jeg haft unge inde og hjælpe til. De havde det, der skulle til, og jeg forsøgte at overtale dem til at tage uddannelsen. Der er jo utroligt mange valgmuligheder i dag, så man skal være lidt på forkant,” siger Lissi Beier.

I de institutioner, hun er leder for, er de begyndt at have ‘arbejdsdrenge’ fra 10. klasse inde om eftermiddagen. De laver noget praktisk sammen med børnene, og de spiller fodbold med sammen dem.

“Vi er nødt til at være lidt kreative for at lokke dem,” siger Lissi Beier.

Husk der er mange karriereveje

Lissi Beier håber, at man ad den vej kan give de unge interesse for faget. Når de unge i samværet med børnene finder ud af, at ’hov, det er jeg da rigtig godt til, det her,’ kan det få dem til at søge uddannelsen og vælge pædagogikken som deres fag,” mener områdelederen.

Også muligheden for udvikling og karriere skal man som leder være med til at tydeliggøre, mener hun.

“De unge skal vide, at man som pædagog har mange muligheder for at efter- og videreuddanne sig, og at der er rigtig mange muligheder i pædagogfaget,” siger Lissi Beier.

Tidligere har lederformand i BUPL, Eva Munch Immertreu, efterlyst en national handlingsplan for rekruttering, som skal sikre, at flere unge vælger pædagogfaget.