En ny undersøgelse fra BUPL afslører, at pressede pædagogiske ledere kan se langt efter det corona-beredskab, der var før sommerferien.

Opdateret d. 24. august 2020

Af: Julie Ring-Hansen Holt (journalist), Modelfoto: Colourbox

Nu, hvor sommerferien er slut, og en anden bølge af corona ruller ind over landet, oplever kun 26 procent af de pædagogfaglige ledere, at deres kommune opretholder et højt beredskab for at holde smittespredningen nede.

Langt de fleste ledere – hele 62 procent – svarer, at det kun sker i nogen eller i mindre grad hos dem, viser en ny BUPL-undersøgelse.

Det presser beredskabet, at lederne efter sommerferien har været nødt til at vinke farvel til ekstra rengøring, ligesom penge til at arbejde med mindre børnegrupper er skåret væk. Som en leder formulerer det: ’Idet der ikke længere er tilført ekstra ressourcer, er det svært at opretholde beredskabet’.

Ingen plan for fremtidige investeringer

Samtidig har kun 2 procent af lederne set en plan fra kommunens side om investeringer, der skal fastholde det høje rengøringsniveau. Det bekymrer lederne, siger formanden for Lederforeningen i BUPL Eva Munck Immertreu.

»Jeg fornemmer på lederne, at kommunen måske siger, de opretholder beredskabet, men at lederne må prioritere det pædagogfaglige i det daglige og skære lidt på det sundhedsfaglige, fordi der ikke er penge til begge dele,« forklarer hun.

»Det burde ikke være et valg, som lederne skal stå med selv. Min klare anbefaling er, at kommunerne bruger den erfaring, de har fra foråret – hvor mindre grupper af børn og stor forudsigelig på institutionerne bragte smitterisikoen ned – og holder fast i det høje beredskab,« siger hun.

Et ekstra sæt øjne

Måske bliver det ikke ved med at være et valg, som lederne selv skal stå med. Siden maj har Arbejdstilsynet ført tilsyn med børne- og ungdomsinstitutionerne for netop at sætte et par uvildige øjne på, hvordan det går med beredskabet.

Det bifalder Eva Munck Immertreu.

»Det er rigtigt godt, for det er med til at afdække, om midlerne er høje nok, så ledere og pædagoger trygt kan gå på arbejde,« siger hun.

I den nye undersøgelse er lederne blevet spurgt, om de så har haft corona-besøg af Arbejdstilsynet, og det kan kun 4 procent svaret ’ja’ til. Men lederformanden har en klar forventning til, at Arbejdstilsynets besøg fortsætter i efteråret.

»På den måde får vi de bedst mulige data på, hvordan det rent faktisk går. Og kan sætte ind der, hvor det ikke fungerer,« siger Eva Munck Immertreu.


Det viser undersøgelsen

BUPL har foretaget undersøgelse blandt 2.529 pædagogiske ledere i begyndelsen af august. 803 har svaret. En lignende undersøgelse blev foretaget i juni. Den nye undersøgelse viser at:

  • 26 % af lederne i høj grad oplever, at kommunen fortsat opretholder et højt beredskab for at holde smittespredningen på et minimum. 62 %. oplever det i nogen/mindre grad, mens 6 % slet ikke oplever, at kommunen fortsat opretholder et højt beredskab.
  • 57 % af ledere ikke har set en plan fra kommunen om fremtidige investeringer, der kan fastholde det høje rengøringsniveau. Kun 2 % har set en plan. 41 % ved ikke, om kommunen har en plan.
  • Kun 4 % af lederne har haft besøg af Arbejdstilsynet.