Ledere over hele landet må se deres faglige personale sive ud af institutionerne og erstattet med ufaglærte vikarer på grund af lange corona-testtider. Det er helt uholdbart for ledernes arbejde med at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring, mener formand for Lederforeningen i BUPL.

Udgivet d. 29. september 2020

Lederne på landets daginstitutioner er ved at have nået grænsen. På den ene side er arbejdet med tilrettelæggelse af alle de pædagogfaglige tiltag, der før sommerferien blev sat på hold, nu blevet genoptaget. På den anden side oplever lederne at miste uddannet personale i hobetal, fordi de er hjemme, mens de venter på corona-testsvar.

Derfor har Lederforeningen i BUPL sammen med Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og BUPL skrevet et brev til sundhedsministeren, børne- og undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren i sidste uge. De opfordrer til, at pædagoger sidestilles med sundhedsfagligt personale og får mulighed for at blive testet langt hurtigere.

I brevet står blandt andet:

’Vi har mange steder nået en kritisk grænse for, hvor tyndt vi kan smøre det faglige personale ud. Det er ikke forsvarligt at lade vikarer stå med ansvaret for hele børnegrupper, og det er ikke rimeligt, at arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring overlades til vikarer i længere perioder.’

Frygter forværring i efteråret

Ledere over hele landet nikker genkendende til problemet med pres på bemandingen, når pædagoger skal corona-testes.

»En medarbejder sagde i går, at hun havde ringet til sin læge, fordi hun havde hostet i en uge og nu var forkølet. Hun ser rask ud og tror ikke, hun fejler noget, men reglerne siger, at hun skal testes. Nu går der flere dage, før hun er tilbage, og vi har i forvejen begge vores vikarer i arbejde. Det giver os problemer med disse ventetider, og jeg kan kun frygte, at det bliver værre. Nu kommer den kolde tid, hvor vi kan forvente flere, der hoster, og som derfor skal testes,« siger leder af Børnehaven Bredstrupgade i Randers Charlotte Vognsen.

Her har de genindført nogle af de corona-regler, de havde tidligere. Det stiller yderligere krav til, at personalet møder fuldtalligt op.

Niveauet trækkes ned

Ifølge Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, trækker de mange vikarer, som lederne bliver nødt til at hyre ind i øjeblikket, det faglige niveau ned i institutionerne, ligesom kontinuiteten i hverdagen konstant bliver brudt.

»Som det er nu, skal en ungarbejder være med til at løse pædagogiske opgaver,« understreger Eva Munck Immertreu og peger samtidigt på, at konsekvensen er en stærkt presset økonomi.

»Lederne skal bruge penge på vikarer, og det belaster, fordi der skal være økonomi til hele året. Og mange ved stadig ikke, hvor meget de bliver kompenseret,« fortæller hun og anbefaler, at

lederne dokumenterer det øgede forbrug af vikartimer og andre ekstra udgifter i forbindelse med Covid-19.

Virkelig vigtigt

Eva Munck Immertreu har stor forståelse for, at det pædagogiske personale skal testes:

»Selvfølgelig skal man testes. Men det er virkelig vigtigt, at man kan blive testet, uden at det tager en uge, når lederne og institutionerne er så pressede, som de er i øjeblikket. Der er for mange benspænd for, at de kan få sit faste personale tilbage hurtigt,« siger hun.