Nyuddannede pædagoger er dygtige sammen med børnene. Til gengæld tager det tid at blive rigtig god til at samarbejde med forældre og andre faggrupper, svarer dagtilbudsledere i analyse.

Opdateret d. 16. december 2019

Af: Mikkel Kamp, journalist

Sammen med børnene kan nyuddannede stort set gå direkte ind og udfylde deres rolle som pædagog. Når det kommer til samarbejdet med forældre og andre faggrupper, tager det længere
tid at blive dygtig. Sådan lyder det i en analyse fra Tænketanken DEA, der er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som 350 dagtilbudsledere har svaret på.

Den vurdering deler Anne Sædholm, der er leder i Dagtilbuddet Skovvangen i den nordlige del af Aarhus. »Nye pædagoger er gode til relationer og har en positiv og anerkend-ende tilgang, som passer godt til den måde, vi arbejder på. Derfor kommer de hurtigt ind i det børnerelaterede arbejde,« siger dagtilbudslederen, der i Skovvangen har fem afdelinger og områdets dagpleje tilknyttet.

Når Anne Sædholm ansætter nyuddannede, forventer hun, at de fra begyndelsen kan løse opgaver med børnene og for eksempel kan være alene med en børnegruppe. Det betyder dog ikke, at de nyuddannede er færdigudviklede.

»Når man lige er uddannet pædagog, skal man i virkeligheden først for alvor til at lære at være pædagog. Man kan kende alverdens teorier, men det er gennem arbejdet, man lærer at bruge det, man har lært,« siger Anne Sædholm.

Ledelse tæt på

Mikkel Ekeløf er daglig pædagogisk leder i Børnehaven Bredgade i Roskilde. Børnehaven har fire uddannede pædagoger fordelt på tre stuer, og de kan derfor ikke nøjes med at udføre eksempelvis børnenære opgaver.

»Som leder er det så mit ansvar, at vi alle steder arbejder professionelt. Hvis en forholdsvis ny pædagog, som jeg ikke kender så godt, skal gennemføre forældresamtaler, kan det være, jeg tager med, så jeg kan få et indtryk af, hvordan vedkommende arbejder. Det handler om at være tæt på medarbejderen,« siger Mikkel Ekeløf.

En nyuddannet og en mere rutineret pædagog har forskellige udgangspunkter. Det er vigtigt at tale om, mener Mikkel Ekeløf. »Den nyuddannede kan sige: ’Jeg har ikke erfaring med denne situation, men det er mit indtryk, at det er sådan og sådan.’ Den erfarne kan derimod tale ud fra sine erfaringer. Det vigtigste er at være transparent omkring, hvor man har sin viden og data fra,« siger lederen fra Roskilde.

Hjælp hinanden

Anne Sædholm er enig med kollegerne, der i analysen fra DEA svarer, at samtaler med forældre kan være svære for nyuddannede. »Når de er i dialog med forældrene, bliver deres faglighed vurderet. Det kan gøre dem usikre, fordi de ikke har en erfaring, der siger dem, at de gør det godt nok,« siger hun og understreger, at samarbejdet med forældrene til tider kan være udfordrende for alle. Blandt andet derfor har alle pædagoger i Skovvangen været gennem længere kompetenceforløb om netop den udfordring.

At nyuddannede kan være usikre i forhold til forældrene, er naturligt, eftersom mange ikke har prøvet kræfter med en forældresamtale, da de var i praktik. Derfor er det en god idé, hvis de har en erfaren kollega med til de første samtaler. Første gang de skal gøre det alene, kan de begynde med en samtale med forældrene til et velfungerende barn, foreslår Anne Sædholm.

»På den måde kommer de langsomt ind i det og finder ud af, at de også kan løse den opgave,« siger hun.


Tre veje til at skabe arbejdsglæde

1. Sæt arbejdsglæde på dagsordenen
Du skal sikre dig, at alle medarbejdere føler sig hørt, set og anerkendt.

2. Sæt en samarbejdende dagsorden
Lad dine medarbejdere arbejde sammen med kolleger på andre fagområder for at opnå de bedste resultater.

3. Sæt tonen i dur
I skal fejre succeserne. Både de individuelle og de kollektive.

Kilde: Artiklen ’Making Joy a Priority at Work’ fra Harvard Business Review.
Oversat af lederweb.dk


Sådan sikrer du succesfuld samskabelse

Lederen spiller en afgørende rolle, når det handler om samskabelse, der handler om samarbejde mellem det offentlige og borgere, organisationer eller virksomheder om at udvikle eller løse bestemte velfærdsopgaver. Men hvad skal lederen gøre og være opmærksom på? Det sætter en ny publikation fra Væksthus for Ledelse fokus på. Eksperterne bag publikationen har undersøgt 12 projekter og kommer med disse fem råd til lederne:

1. Vær omhyggelig med at afklare formålet
Samskabelse skal give mening, både for borgerne og for organisationen.

2. Gør organisationen klar til noget nyt
Samskabelse vil ofte udfordre jeres vante tilgang. Alle involverede skal forberedes på at arbejde med nye samarbejdspartnere og en højere grad af uforudsigelighed og risiko.

3. Tænk over din egen rolle i forløbet
Samskabelse kræver på én gang, at du engagerer dig på strategisk niveau, og at du tør løsne tøjlerne og give åbne processer og andre aktører plads.

4. Giv processerne tid
Samskabelse er sjældent et hurtigt fix. Som al anden udvikling er vejen til succes brolagt med forsøg, fejl og forsinkelser.

5. Lad erfaringerne slå rod
Samskabelse begynder ofte i projektform, men gode erfaringer skulle gerne sprede sig til organisationens hverdag. Det kræver ordentlig evaluering og kreative eftertanker.

Læs mere på lederweb.dk