Lederne har ofte ikke tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. De bliver ofte sat under pres af uforudsete opgaver, viser ny undersøgelse.

Udgivet d. 20. september 2018

Af: Mikkel Kamp, journalist

Tid. Tid. Tid. En af de største mangelvarer for lederne i dagtilbud er tid, viser en undersøgelse af ledernes vilkår, som BUPL har gennemført. Undersøgelsen peger blandt andet på, at fire ud af ti ledere mangler tid til sparring om pædagogiske problemstillinger, mens seks ud af ti mangler tid til at give feedback, når pædagogerne har evalueret det pædagogiske arbejde. Mere end halvdelen af lederne svarer, at de ganske enkelt mangler tid til at løse opgaverne.

Det billede kan Eva Munck Immertreu, formand for BUPL’s Lederforening, godt genkende. »Mange ledere og pædagoger oplever et stigende pres, som betyder, at der ikke er tid til udvikling. Det handler ofte om, at der er et stort ledelsesspænd, samtidig med at der mangler personale. Det betyder, at lederne kommer til at bruge uforholdsmæssigt lang tid på at lægge skemaer og få hverdagen til at hænge sammen i institutionen,« siger hun.

I Kommunernes Landsforening (KL) er formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Thomas Gyldal Petersen, opmærksom på problematikken. »Det er helt afgørende, at ledelsesopgaven i vores dagtilbud løftes. Det kræver dygtige ledere med tilstrækkelige kompetencer og de nødvendige ledelsesressourcer.

Derfor skal vi på dagtilbudsområdet som på alle andre velfærdsområder være opmærksomme på, om ledelsesspændet er passende. Det har ledelseskommissionen også gjort os alle ekstra opmærksomme på,« siger formanden, der også er socialdemokratisk
borgmester i Herlev.

Uforudsete opgaver 

Presset på lederne kommer blandt andet fra opgaver, som lederne ikke har forudset. Undersøgelsen viser, at 64 procent af lederne enten er enige eller helt enige i udsagnet: ’Jeg får ofte uventede arbejdsopgaver, der sætter mig under pres.’ Kun 13 procent er uenige. Man kunne indvende, at uventede opgaver er et grundvilkår i ledelse. Den tilgang skal man dog ikke acceptere, mener Eva Munck Immertreu.

»Det kan man sige om nærmest alt, men vi kan også spørge os selv, hvordan de vilkår bliver skabt. Måske skal vi blive bedre til at sige, at en ny opgave både kan være relevant og spændende, men der er ikke tid lige nu, så den må vi gemme til senere,« siger hun og tilføjer, at hovedansvaret ikke ligger hos lederne.

»Kommunerne er nødt til at sikre rammerne, så der er tid til ledelse. Samtidig skal lederne have ro til at lede. Forvaltningerne skal stole på, at  lederne, de har ansat, har evnen til at løfte opgaven,« siger formanden for Lederforeningen i BUPL.


Faglig ledelse efterlyses

Thomas Gyldal Petersen hæfter sig ved, at lederne i BUPL’s undersøgelse også svarer, at de bruger mindre tid på den faglige ledelse, end de kunne ønske sig. »Det skal vi tage alvorligt. Måske er der administrative ledelsesopgaver, som kan løses på andre måder eller af andre ledere, så der kan frigøres tid til den faglige ledelse. For jeg tror, at den faglige ledelse er helt afgørende for, at vi kan indfri de høje ambitioner, vi har om at løfte kvaliteten i kommunernes dagtilbud,« siger han.