En gruppe ledere vil løfte debatten om virkeligheden i daginstitutionerne og sikre politikerne et bedre grundlag at træffe beslutninger ud fra. Ikke ved at rasle med sablen, men ved at informere om realiteterne i virkelighedens verden.

Udgivet d. 4. september 2020

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist

Er ledere på dagtilbudsområdet gode nok til at ytre sig, påvirke og oplyse?

Nej, ikke ubetinget, mener fem ledere, der har fundet sammen i en gruppe med det formål at sparre indbyrdes, ytre sig for at påvirke. Det er ikke en lukket klub, fremhæver de. Flere må gerne komme med, og de håber, det kan brede sig som ringe i vandet og inspirere til skabelse af flere lignende ledergrupper.

Men hvad vil de konkret?

På en computer i børnehuset Unoden i Viborg trykker leder og initiativtager Pernille Dam Marcussen på nogle taster, og straks toner de øvrige fire ledere i gruppen frem på skærmen. De vil gerne hver især fortælle, hvorfor de synes, gruppen er vigtig. Og det står hurtigt klart, at ’information’ og ’viden’ er nøgleord for gruppen.

Som leder i Herlev Lars Danielsen udtrykker det:

»Jeg vil gerne sætte min viden og mine erfaringer i spil. Det er jeg som leder forpligtiget til, og jeg tror også, at politikerne ønsker noget viden fra praksis. De kan jo ikke vide alt, og jeg vil gerne medvirke til at klæde politikerne godt på til at træffe deres beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt. Det må jo være både i vores og politikernes interesse.«

Skal styrke faget

Det er leder i Albertslund Zemma Luise Westh Poder helt enig i:

»Hvis vi skal gøre nogle klogere, er vi nødt til at åbne munden, og det handler ikke kun om at påvirke og oplyse i vores egen kommune. Det skal løftes op på et nationalt niveau: Hvad er det for et børneliv, vi i Danmark vil tilbyde vore børn, og hvordan vil vi udvikle vore dagtilbud? Og det kan være svært at forholde sig til, hvis man sidder langt væk som politiker inde på Christiansborg. De har behov for, at vi som ledere melder klart ud om forholdene.«

Leder i Greve Kommune Peter Jørgensen mener, at mange ledere afholder sig fra at udtale sig, fordi de er bange for at tale faget ned. Men hvis man peger på løsninger fremfor blot at kritisere, styrker man netop faget, mener han og kommer med et konkret eksempel på, at mange politikere ikke ved nok om forholdene i virkelighedens verden:

»Når det gælder normeringer, bruger de tal fra Danmarks Statistik, men det giver jo et skævt billede. Hvis der er mange langtidssyge, ser normeringerne bedre ud, end de er, fordi man tæller lønkroner, og med vikarer har du to lønninger på én stilling. På den måde får langtidssyge normeringerne til at se bedre ud, men hvor mange politikere ved det?«

Lederperspektivet

Mette Mathorne Østergaard er leder i Albertslund. For hende er gruppen vigtig, fordi man som leder er meget alene og samtidig befinder sig i et følelsesmæssigt krydspres.

»Vores vigtigste kerneopgaver er at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og gode forhold for børnene, og samtidig har vi forholdet opad til kommunen. Det er en balancegang på et knivsæg at være leder, men det er vigtigt at vi bruger vores ytringsfrihed og kommer ud med vores holdninger set fra vores perspektiv som leder, for vi står et andet sted end der, hvor pædagogerne og medhjælperne står.«

Også for Pernille Dam Marcussen er ytringsfriheden en kæphest:

»Vi har pligt til at bruge vores ytringsfrihed, og vi skal huske, at vi udtaler os på børnenes vegne. Det er børnenes stemme, der skal høres, og det handler ikke om, at vi skal rasle med sabler. Tværtimod vil vi gerne ytre os om, hvad virker, ikke bare i vores egen kommune. Alle børn har ret til et godt børneliv, uanset postnummer. Og politikerne skal vide, at ressourcerne er afgørende for, hvad de får. De kan altså ikke få for 100 kroner slik ved at give os 20 kroner.«

Gruppen af ledere består af:

Lars Danielsen. Den selvejende daginstitution Æblehuset i Herlev.
Peter Jørgensen. Den private institution Lundegårdens Frie Børnehave i Greve Kommune.
Mette Mathorne Østergaard. Den integrerede institution Roholmhave i Albertslund.
Zemma Luise Westh Poder. Børnehuset Storken i Albertslund.
Pernille Dam Marcussen. Unoden integreret børnehus i Viborg.