Tiden med corona har givet værdifulde erfaringer, som lederne gerne tager med videre til den mere normale hverdag i børnehaverne, viser undersøgelse. I et fynsk dagtilbud er flere erfaringer nu blevet til praksis i hverdagen, fortæller lederen.

Opdateret d. 7. september 2021

Af: Mikkel Kamp (journalist), Modelfoto: Colourbox

Mere udeliv, nye procedurer for aflevering af børn og nye måder at holde møder på. Sådan lyder tre af ønskerne fra ledere af børnehaver, som i en undersøgelse om livet efter corona-nedlukningerne har fortalt, hvad de gerne vil tage med videre, nu da hverdagen er mere normal.

Også mindre børnegrupper og større fokus på hygiejne bliver fremhævet i undersøgelsen, som er gennemført af forsknings- og analysecentret VIVE.

 

Fik øje på gode læringsrum

I dagtilbuddet Vibereden i Nyborg Kommune er netop de erfaringer, som lederne i undersøgelsen fremhæver, langt hen ad vejen blevet inkorporeret i hverdagen, fortæller leder Susanne Christensen.

”Der har også været gode ting ved corona. Vi har for eksempel i højere grad fået øje på, at der er gode læringsrum udenfor. Det har vi mere fokus på nu, og så fortsætter vi med at sikre en god hygiejne. Det tager vi med videre – også fordi corona jo vil være her i lang tid endnu,” siger hun og tilføjer, at både ledelse og medarbejdere er enige om, at de også i fremtiden skal bruge erfaringerne.

 

Nu bestemmer vi selv

Den største forskel er, at institutionerne ikke længere er tvunget til det, så ledere og pædagoger selv kan vurdere, hvad der er relevant rent pædagogisk. Det gælder for eksempel opdeling i mindre børnegrupper.

”Der er flere fordele og god læring ved de små grupper, så det arbejder vi med, men børnene skal også have mulighed for at være sammen med de børn, de vil. De lærer i og af fællesskaber, så der skal være en blanding. Det var ikke sjovt, da vi under corona ikke kunne blande børnene, og de ikke kunne være sammen med dem, de ville,” siger Susanne Christensen.

 

Involver forældrene

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, deler de positive erfaringer op i to kategorier: Dem, man som leder umiddelbart kan kaste sig over, og dem, man er nødt til at involvere andre i.

Til den første kategori hører at være mere udenfor. Det samme gælder i princippet ønsket om nye afleveringsprocedurer: For eksempel at forældre skal aflevere børnene ved lågen i stedet for at gå helt ind i institutionen.

Men det er ikke så enkelt, som det kan lyde, fastslår BUPL’s lederformand:

”Afleveringer ved lågen giver mere ro og færre forstyrrelser. Men samtidig oplever nogle forældre, at de bliver holdt ude. De har behov for at aflevere på stuen, for at se hvad der sker og måske snakke med en pædagog,” siger hun.

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen involveres i en eventuel beslutning om at aflevere udenfor institutionen.

”Man skal forklare, at det ikke handler om, at der er noget, forældrene ikke må se, men at man har fået pædagogiske erfaringer, som viser, at det fungerer godt. Det kan være kontroversielt, så det vil også være en god idé at inddrage forvaltningen,” siger Eva Munck Immertreu.

 

Små grupper kræver ressourcer

Endnu en erfaring fra nedlukningerne er, at det er en fordel at være sammen i mindre grupper og med faste voksne. Det er heller ikke så let, som det lyder. Ud over børneperspektivet, som Susanne Christensen påpeger, spiller normeringer en stor rolle:

”Her er udfordringen også ressourcerne, for det kan være svært, når man ikke har normeringerne til det,” siger Eva Munck Immertreu.

Hun har et håb om, at hvis institutionerne får mulighed for at fastholde den bedre hygiejne, vil færre medarbejdere blive syge. Dermed kan pengene fra vikarbudgettet måske sikre lidt flere pædagogtimer i institutionerne.


 

 

Det ønsker lederne at arbejde videre med
 • Mindre børnegrupper
 • Ændret procedure for aflevering, hvor forældre ikke går med ind i institutionen
 • Øget fokus på hygiejne
 • Mere udeliv
 • Anderledes møder, så nogle af dem bliver digitale

 

Det viser undersøgelsen også

I undersøgelsen fra VIVE har ledere af børnehaver svaret på en række spørgsmål om tiden med corona. Ledere fra 110 børnehaver fra i alt 58 forskellige kommuner har besvaret spørgeskemaet. Her er et udpluk af pointerne:

 

God støtte fra forvaltningen, men nogle savnede sparring
 • Mere end 80 % af lederne oplever, at de har fået støtte og/eller sparring til coronarelaterede opgaver som fx udmøntning af retningslinjer for afstand og hygiejne og udmøntning af særlige krav til fysiske lokaler.
 • Mellem 16 og 32 % af lederne oplever, at de har manglet støtte og/eller sparring til udmøntning af konkrete opgaver.

Note: De skæve procenttal skyldes, at det er en sammenskrivning af ledernes svar om flere forskellige opgaver.

 

Børnenes trivsel fik et boost
 • 69 % af lederne mener, at børnenes trivsel har været påvirket positivt eller meget positivt i perioden med nedlukning og genåbning.
 • 29 % siger, at trivslen ikke har været påvirket.
 • 2 % oplever, at børnenes trivsel har været påvirket negativt.

 

Arbejdsglæden steg, men ikke for alle
 • 44 % af lederne vurderer, at personalets arbejdsglæde har været påvirket positivt.
 • 17 % vurderer, at arbejdsglæden har været påvirket negativt.
 • 39 % vurderer, at arbejdsglæden har været upåvirket.

Kilde: Rapporten ‘Genåbning af børnehaver efter coronavirus/COVID19’

Læs rapporten