Ny rapport viser, at 9 ud af 10 ledere synes, det er vigtigt at følge med i forskningen på dagtilbudsområdet. Et flertal mener, at forskningen er relevant for deres hverdag. Der er dog vigtige emner, som lederne mener, der forskes alt for lidt i.

Udgivet d. 26. januar 2021

Af: Kurt Balle Jensen, Journalist, foto: Colourbox

En ny rapport fra tænketanken DEA viser, at næsten alle ledere på dagtilbudsområdet generelt finder, at forskning på deres område vigtig. Hele 61 procent mener også, at forskningen er relevant i forhold til deres daglige udfordringer. Men halvdelen af lederne efterlyser mere forskning leg og de voksnes rolle i legen.

»Leg er noget af det, der ifølge en kortlægning fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) forskes mindst i, når vi ser på de seneste tre år, men det tror jeg ændrer sig nu,« siger seniorkonsulent Jonas Krog Lind, DEA og henviser til, at Lego Fonden i samarbejde med professionshøjskolerne netop har sat gang 12 ph.d.ere på dagtilbuds- og skoleområdet, og de skal netop skal beskæftige sig med leg.

»Jeg vil tro, at det i det hele taget er noget af det, som vil komme meget mere på dagsordenen i forskningen de kommende år. I det ligger en naturligvis en anerkendelse af legens betydning i arbejdet i dagtilbuddene,« siger han.

Forskning skal kunne bruges i hverdagen

Ledelse og understøtning af børnegrupper er noget af det, som mere end hver anden leder peger på som et relevant emne at forske mere i – netop emner, der de seneste år er forsket mindst i.

»Det er tydeligt, at lederne gerne vil have forskning i noget, de kan bruge i deres hverdag. Både de og kommunerne vil også meget gerne inddrages i forskningen og være med til at pege på vigtige emner,« siger Jonas Krog Lind.

Han glæder sig over, at Folketinget nu har bevilget 50 millioner kroner årligt de næste fire år til forskning – 200 millioner i alt – til forskning i 0-6 års området.

»Der er stor appetit på forskning, og ikke mindst den pædagogiske læreplan har været med til at få forskning ind på Rød Stue. Det er med til at løfte hele professionen,« siger Jonas Krog Lind

Leder: Vigtigt med den legende tilgang

Børnehusleder Jens Hedegaard, Børnehuset Skibet i Gladsaxe Kommune, er generelt glad for forskningen, selv om det nogle gange kan være svært at overskue det hele.

»Heldigvis er Gladsaxe kommune god til at formidle ny viden, som er relevant for os, og det er vigtigt for hele professionen. Vi kan jo ikke bare hænge fast i det, vi gjorde i halvfemserne,« siger børnehuslederen.

Han er helt enig i, at det er vigtigt at sætte mere fokus på legen og legens betydning.

»Det er mit indtryk, at leg ikke ligefrem er det, der er blevet forsket mest i de seneste år, men det er samtidig mit indtryk, at der med de nye styrkede læreplaner er kommet mere fokus på legen. Der forskes i rigtig mange ting, og meget handler om relationer, barnet i centrum osv. Udmærkede emner, men det skulle jo meget gerne munde ud i vigtigheden af den legende tilgang for børnene,« siger Jens Hedegaard.

»Det, der er moderne i forskningen, er meget det, som sker oppe i hjernen hos børnene, fordi man så kan forklare børns udvikling, og få redskaber til at stimulere det. Det kan man blandt andet med leg, men det er som om legen er blevet noget, man tager for givet. Som om alle kan lege. Det kan alle jo ikke,« siger lederen af Børnehuset Skibet, der ser frem til mere forskning om netop dette emne.

Hvad viser undersøgelsen?

Tænketanken DEA har spurgt daginstitutionsledere og kommunale chefer for dagtilbud i en spørgeskemaundersøgelse, hvilken forskning de efterspørger på daginstitutionsområdet

Det altovervejende flertal af både daginstitutionsledere (92 %) og dagtilbudschefer (95 %) angiver, at det er vigtigt for dem at holde sig orienteret om resultaterne fra dansk dagtilbudsforskning.

Flertallet af daginstitutionsledere (61 %) og dagtilbudschefer (56 %) er enige eller helt enige i, at dagstilbudsforskningen er relevant for det, de oplever som generelle udfordringer på dagtilbudsområdet.

Efterspørgslen på forskning i ledelse af børnegrupper (fx pædagogisk personales aktiviteter og understøttelse af børnegrupper og børnefællesskaber) er større end det faktiske udbud af forskning om emnet. Det samme gælder for daginstitutionsledernes efterspørgsel på forskning om leg (fx leg i børnefællesskaber, de voksnes rolle i legen).

Daginstitutionsledere i vuggestuer og integrerede institutioner efterlyser mere forskning om 1-2-årsområdet. Kortlægningerne af forskningen på daginstitutionsområdet viser, at der er en overvægt af forskning, der omhandler de 3-6-årige børn.

Læs hele undersøgelsen her.