Landets dagtilbud er så hårdt presset af coronafravær og vikarmangel, at mere end ni ud af ti daginstitutionsledere ønsker mulighed for dimensionering af dagtilbud for at sikre tryghed og omsorg. Men ministeren afviser, og det stiller store krav til både institutioner og kommuner.

Opdateret d. 14. januar 2022

Af: Jesper Nørby, journalist

Tårnhøj coronasmitte og akut vikarmangel har sat både pædagogik og arbejdsmiljø i landets daginstitutioner under yderligere pres.

Det understreger en ny rundspørge foretaget af BUPL blandt godt 1000 daginstitutionsledere (se faktaboks).

Undersøgelsen viser blandt andet, at otte ud af ti ledere i sidste uge havde medarbejdere, som var væk på grund af COVID-19, og at det i hovedparten af tilfældene var umuligt for lederne at finde vikarer til at erstatte de fraværende medarbejdere.

Udfordringerne er så store, at mere end ni ud af ti ledere – 94 procent – i undersøgelsen svarer, at det vil styrke mulighederne for at sikre tryghed og omsorg for børnene, hvis det bliver muligt at dimensionere i åbningstid og antal børn, når der er højt fravær hos personalet.

Læs også: Coronapressede institutioners bøn til forældre: Hold børnene hjemme

Savner nødbremse ‘for børnene og personalets skyld’

En af lederne i undersøgelsen fortæller, at hun blandt andet har savnet mulighed dimensionering i en situation, hvor mere end halvdelen af personalet hos vuggestuebørnene var syge:

“Det skaber utryghed hos de nye børn, når der er mangel på fast personale. Det har altså store konsekvenser for børnemiljøet. Man kan ikke blot erstatte personalet hos de små med ukendte vikarer. Det burde være muligt at lukke grupper ned, når store dele af personalet på en gruppe er ramt,” skriver lederen.

En anden leder efterspørger mulighed for at nedsætte åbningstiden ved stort akut coronafravær:

”Altså som i sidste omgang at kunne trække nødbremsen for mit personale og børnenes skyld. Ingen børn er tjent med for få og pressede voksne. Endvidere ønsker jeg ikke, at mit personale skal knække nakken på det,” skriver lederen.

Opråb er ’rettidig omhu’

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, ser opråbet fra lederne som et udtryk for rettidig omhu:

”Hvis man kan se, at det ikke kan lade sig gøre at skabe den nødvendige kvalitet i den aktuelle situation, så giver det rigtig god mening at pege på, at kvaliteten kan sikres ved at forkorte åbningstiden og samle de pædagogiske ressourcer på den måde,” siger hun.

BUPL har flere gange opfordret regeringen til at genindføre dimensionering, men børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har afvist.

Læs også: Minister siger nej til at tilpasse antallet af børn, men daginstitutioner kan blive nødt til at lukke akut

Opråbene fra lederne i BUPL’s undersøgelse har dog ført til, at regeringens støttepartier nu kræver, at ministeren slækker på reglerne, så situationen i de akut ramte institutioner kan afhjælpes.

Minister-nej stiller store krav til kommunerne

Med ministerens afvisning af dimensionering er det afgørende, at kommunerne har skærpet opmærksomhed på de enkelte daginstitutioners udfordringer, understreger Eva Munck Immertreu.

”Det er vigtigt, at daginstitutionslederne har tæt dialog med forvaltningen. Hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Både fordi institutionerne ikke skal stå alene med de her problemer, og fordi man ved at tage kontakt sikrer, at forvaltningen har den nødvendige viden om de enkelte institutioners akutte udfordringer,” understreger hun.

Kirsten Elisa Petersen, ph.d., og lektor inden for det lærings- og udviklingspsykologiske område ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet (DPU), ser også ledernes svar i undersøgelsen som en understregning af behovet for, at kommunerne inddrager daginstitutionerne og lederne i arbejdet med at sikre den bedst mulige hverdag:

”Og hvis en leder siger ’hverdagen kan simpelthen ikke hænge sammen lige nu’, så er det vigtigt, at forvaltningen lytter og hele tiden er i dialog med dagtilbudslederne, siger lektoren, som i efteråret 2021 offentliggjorde en rapport om danske dagtilbuds indsatser under COVID-19-pandemien.

Læs også: COVID-fravær presser pædagogikken helt i bund

*Artiklen er opdateret 14. januar med citater fra lederundersøgelsen og henvisning til reaktioner fra regeringens støttepartier*

 

Ny undersøgelse: Otte ud af ti havde corona-fravær i sidste uge

  • 80 procent af lederne har inden for den seneste uge haft medarbejdere, som ikke kunne møde på arbejde, fordi de selv var smittet med corona eller var nærkontakt.
  • 64 procent af lederne har inden for den seneste uge ikke kunnet finde vikarer til at dække fravær hos personalet.
  • 48 procent af lederne svarer, at normeringen var dårligere end normalt sidste gang, de var på arbejde.
  • 58 procent af ledernee svarer, at mulighederne for at lave pædagogisk arbejde med børnene var dårligere end normalt sidste gange, de var på arbejde.
  • 70 procent af lederne svarer, at de ’i høj grad’ vil have nemmere ved at sikre tryghed og omsorg for børnene, hvis det bliver muligt at dimensionere, når der er højt fravær hos personalet. 24 procent svarer ’i nogen grad.’ Fire procent svarer ‘i mindre grad,’ og to procent svarer ‘slet ikke.’
  • 29 procent af lederne har inden for den seneste måned været nødt til at skrive til forældrene med en opfordring om at holde børn hjemme og/eller hente tidligt.

Kilde: BUPL. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 7.-11. januar 2022. 1.053 ledermedlemmer af BUPL har deltaget i undersøgelsen ud af 2.530 mulige. Svarprocenten er 42, og undersøgelsen er repræsentativ.