Coronarestriktioner gør det ekstra vigtigt med faglig ledelse, mener institutionsleder Thomas Mathias Madsen, som har vist vejen til at inddrage børnene derhjemme i klubbens aktiviteter. Ledelsesekspert giver ham ret, så længe man ikke støder medarbejderne fra sig.

Opdateret d. 26. februar 2021

Af: Henrik Stanek, journalist / Privatfoto,

I en tid med corona og nedlukning af skole og fritidstilbud er det særligt nødvendigt at komme helt tæt på kernen i pædagogernes arbejde.

Med den holdning går Thomas Mathias Madsen til sit arbejde på som pædagogfaglig leder af SFO og SFO-klub på Skals Skole i Viborg Kommune.

”Vi havde børn i nødundervisning og i nød-SFO, men børnene derhjemme manglede et socialt rum. Derfor foreslog jeg, at vi skulle åbne for computeren, når vi tegnede eller legede med perler med de fremmødte børn. Så kunne børnene derhjemme være med og samtidig møde de voksne virtuelt. Det behøver ikke være sværere end det,” siger Thomas Mathias Madsen.

Det var svært at visualisere, hvordan det digitale møde skulle foregå i praksis. ”Den hurdle kom jeg over ved selv at prøve det under morgenåbningen i SFO’en og vise, at det hverken er besværligt eller kræver meget,” siger Thomas Mathias Madsen.

Bagning og fællesspisning

Nu er de yngste elever tilbage i skole og SFO, men fritidsklubben tilbyder stadig virtuelle aktiviteter til børnene i 5. til 7. klasse. Onlineklubben kører mandag og onsdag.

”Vi tager udgangspunkt i, hvad de unge kan være med til derhjemme. Den ene gang laver de mad, som de kan spise sammen. De har blandt andet bagt fastelavnsboller og pandekager, og de har haft fællesspisning til aften,” fortæller Thomas Mathias Madsen.

Forinden sender klubben opskriften ud, så børn og forældre kan købe ind.

”Vi har også konkurrencer, hvor børnene skal finde forskellige ting i hjemmet eller bygge det højeste tårn af skumfiduser. En har måske en medalje hængende på væggen bag sig. Det giver anledning til en snak om, hvad børnene går til. Vi vil gerne have stunder, hvor vi vedligeholder relationerne,” siger lederen.

Corona kan give tunnelsyn

Der er særlig vigtigt at bedrive faglig ledelse, fordi restriktionerne på grund af corona kan give medarbejderne tunnelsyn, oplever Thomas Mathias Madsen.

”Det er naturligt, at de fokuserer på restriktioner, men risikoen er, at de kun får øje på, at børnene for eksempel ikke må lege med barbiedukker. Jeg står et skridt udenfor praksis og har derfor et andet syn: ’Nej, vi kan ikke lege med dukker, men vi kan stadig tænde bål og lave kakao. I forvejen vil vi gerne mere ud, så lad os gå den vej,” siger han.

Du skal være med i maskinrummet

Psykolog og ledelsesrådgiver Lotte Lüscher fra Clavis Erhvervspsykologi mener også, at corona skærper behovet for faglig ledelse.

”Ved alle forandringer er det vigtigt, at lederen er med i maskinrummet og sætter initiativer i værk. Men hvis medarbejderne tænker, at det kun kan lade sig gøre at lave virtuelle tilbud til børnene derhjemme, fordi lederen har teknisk snilde, skubber han medarbejderne fra sig,” siger hun.

Som leder skal man altid sikre sig, at man har medarbejderne med sig.

”Det virker, hvis lederen formår at involvere medarbejderne ved at sige: ’Jeg gør det, hvem vil være med?’. For så bliver det en slags sidemandsoplæring. Hvis pædagogerne svarer, at de ikke kan finde ud af det tekniske, kan lederen svare: ”Lad os prøve, så støtter jeg jer.’ Ved tydeligt at vise, at det kan blive en succes, argumenterer lederen gennem sine handlinger. Det gør det svært for medarbejderne at argumentere for, at det ikke kan lade sig gøre,” siger Lotte Lüscher.

Virtuelle tilbud skærper opmærksomheden på børnene derhjemme

Ifølge Thomas Mathias Madsen har ingen af pædagogerne været skeptiske overfor hans ide om virtuelle tilbud til børnene, men det var svært at visualisere, hvordan det skulle foregå i praksis.

”Den hurdle kom jeg over ved selv at prøve det under morgenåbningen i SFO’en og vise, at det hverken er besværligt eller kræver meget. Jeg har også været der til at hjælpe medarbejderne, når teknikken har drillet eller er gået i vasken. Når pædagogerne har lovet børnene aktiviteter online, er det ikke ligegyldigt, hvis de pludselig ikke kan gennemføre det,” siger institutionslederen.

Onlinetilbuddet har øget bevidstheden i såvel SFO som klub om, at ingen tager sig af de børn, som sidder derhjemme uden et fritidsliv.

”Det er naturligt at rette opmærksomheden mod de børn, som møder op fysisk. Desuden er vi ikke blevet bedt om at løse opgaven med børnene derhjemme, men ingen ved, hvor længe corona står på. Vi ved kun, at vores fag er vigtigt for børnenes liv, og derfor prøver vi at gøre noget for dem,” siger Thomas Mathias Madsen.