Om ledelse, ledelsesret og lederens beføjelser, herunder ansættelseskompetence, afskedigelseskompetence og retten til at give direktiver for arbejdets udførelse.

Om fastlæggelse af arbejdstider og spisetider, kontrolforanstaltninger samt om afdækning af problemer og tjenstlige samtaler.

Pjecen ridser juraen på området op og kommer med anvisninger på ledelsesretten i praksis.

Type: Pjece
Udgivet: 2013
Antal sider: 20
Udgiver: BUPL
Forfatter: BUPL, Ulla Nielsen