BOGANMELDELSE: Den amerikanske psykolog og ledelsesforsker Brené Brown er aktuel med den fremragende bog ”Mod til at lede”. Bogen appellerer til ledere, som skal evne at trives i en hverdag fyldt med paradoksale krav.

Udgivet d. 16. december 2019

Af: Ulla Bechsgaard, journalist og ledelsesrådgiver

Smid rustningen og tag livtag med sårbarheden. Sådan lyder opfordringen fra Brené Brown i hendes nyeste bog ’Mod til at lede – Vovemod i arbejdslivet. Svære samtaler. Hele hjerter’.

Brené Browns tidligere bøger ’Glæden ved at være uperfekt’ og ’Ud i vildmarken’ har fået stor opmærksomhed. Senest har dokumentarfilmen ’Brene Brown: The Call to Courage’ på Netflix givet hendes popularitet endnu et nøk opad.

Forfatteren fremstår, formentlig med vilje, ret kikset i sine tidligere bøger, som ærligt beretter om alt det, der er svært for hende for eksempel at komme til tiden og undlade at sætte mere i gang, end hun kan nå. Brown er dog samtidig en velanskrevet forskningsleder på University of Huston i Texas, USA, hvor hun igennem 16 år har forsket i mod, sårbarhed, skam og empati.

Praktisk anvendelig bog

”Mod til at lede” er en anbefalelsesværdig, forskningsbaseret bog. Den er praktisk anvendelig og handler om at styrke sit lederskab ved at arbejde systematisk med sig selv og sin sårbarhed og ved at udleve sine værdier og dyrke tilliden. Forfatteren kan sit stof til fingerspidserne og formidler topprofessionelt.

Man skal altid vide, hvilken hensigt man har med sårbarheden, kende dens begrænsninger i forbindelse med bestemte roller og relationer og lære at sætte grænser, er forfatterens holdning.

»Sårbarhed uden grænser er ikke lig med sårbarhed. Det er lig med tilståelse, manipulation, desperation, chokeffekt, skræk og rædsel, men det er ikke sårbarhed,« skriver Brené Brown.

Sårbarhed handler altså ikke om at krænge det hele ud. At tage livtag med sårbarheden handler derimod om at læne sig ind i de situationer, der gør os usikre eller følelsesmæssigt udsatte i stedet for at trække os fra dem, forklarer hun.

Pansret og modig ledelse

Pansret ledelse, som forfatteren vil have udryddet, præsenteres som en modsætning til modig ledelse, som hun vil have mere af. Pansret ledelse er karakteriseret ved en dyrkelse af perfektionismen og frygten for at fejle.

Modig ledelse er derimod kendetegnet ved at vise vejen til sunde ambitioner, empati og selvmedfølelse. Også evnen til at kunne skride til nødvendig handling er ifølge Brown en del af det modige lederskab.

Et nøgleord for Brené Brown er helhjertethed. Hun betegner det helhjertede liv som »at gå til livet med udgangspunkt i sit eget værd. At leve helhjertet betyder, at man dyrker mod, medfølelse og samhørighed nok til at vågne om morgenen og tænke: Jeg er god nok – ligegyldigt hvad jeg når, og hvad jeg ikke når at gøre i dag.«

En modig leder leder med hjertet. Det vil sige, at man som leder giver sig tid til at tage hånd om medarbejdernes frygt og følelser, og at man er nysgerrig over for egne blinde vinkler.

En pansret leder leder med smerte. Det betyder, at man leder ud fra sin egen smerte og mindreværdsfølelse og, at man bruger sin magtposition til at udfylde et hul i sit eget selvværd. Men det hul kan ikke udfyldes ved at lede og udøve magt over andre. Brené Brown uddyber:

»For at sige det ligeud læsser vi alt vores eget lort af på andre mennesker, men kan alligevel aldrig få nok af det, vi søger. Vi forholder os nemlig ikke til det egentlige problem. Det ville ikke være forkert at sige, at alle faktisk læsser deres problemer over på andre dagen lang. Men der, hvor det bliver farligt, er, når vi tilføjer det ulige magtforhold mellem lederen og den underordnede.« skriver hun.

Leder af ledere

Særlig interesse for ledere af ledere har Browns tanker om, hvordan ledere bruger de tre elementer: fælles magt, delt magt og indre magt. Den fælles magt bruges til at opbygge kollektiv styrke. Den delte magt er teamets handlefrihed, mens den indre magt kendetegnes af evnen til at anerkende forskellighed og respektere andre.

Brené Borwn uddyber sine synspunkter grundigt i sin næsten 400 sider lange øjenåbnende bog, som har gode noter og kildelister og er velegnet til at springe rundt i. ’Mod til at lede’ indeholder også en række tjeklister og korte cases, som er nemme at bruge f.eks. seks svipsere om empati, ti regler for god feedback samt seks strategier for, hvordan man ikke læsser sine følelser over på andre.


Læs også:
Områdeleder Berit Aagaard: Ja tak til mod i arbejdslivet 
5 udfordringer for modige ledere 

”Mod til at lede”
Brené Brown
Dansk Psykologisk Forlag
396 sider
Vejledende pris 349 kr.