En undersøgelse, foretaget af BUPL fra november 2010, af ledere af pædagogfaglige ledere i pædagogiske institutioner.

Opdateret d. 20 februar, 2018

142 ledere af ledere i 30 kommuner, har deltaget i undersøgelsen, som beskriver de kendetegn, fællestræk og forskelligheder, der karakteriserer pædagogfaglig ledelse fra denne ledelsesposition.

Undersøgelsen konkluderer, at ledere af pædagogfaglige ledere har stor pædagogisk erfaring og at de har et højt trivselsniveau. Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af lederne har et lederuddannelsesefterslæb.

 

Appendix til rapporten

Appendix indeholder de kvantitative resultater i form af besvarelserne på spørgeskemaet, samt spørgeguiden anvendt ved de kvalitative fokusgruppeinterviews.

Hent appendix til rapporten ‘Ledelse af pædagogfaglige ledere’ i pdf-version.