Den sidste lønstigning fra overenskomsten i 2018 er på 0,75 procent og går ind på din lønkonto med oktoberlønnen. Lav inflation har givet dig højere reallønsfremgang end forventet, da overenskomsten blev indgået.

Opdateret d. 6. oktober 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Pladsen foran forligsinstitutionen i København var i foråret 2018 fyldt godt op af offentligt ansatte, der krævede ’mere i løn, meget mere i løn’, som de sang. Iblandt dem var masser af magentaklædte pædagoger, der – som alle andre på pladsen – protesterede mod arbejdsgivernes krav om løntilbageholdenhed. Overenskomstforhandlingerne i 2018 var så hårde, at der blev varslet både strejke og lockout, før parterne endte i forligsinstitutionen.

Lige før storstrejke og lockout brød ud, lykkedes det at lande en overenskomst, der sikrede reallønsfremgang til alle offentligt ansatte. Og med lønnen for oktober, hvor du som pædagog får en lønstigning på 0,75 procent som den sidste hilsen fra OK18, kan regnestykket nu gøres op. Og faktisk har du fået meget mere de seneste tre år, end man regnede med, dengang de nye overenskomster blev underskrevet for tre år siden.

Lav inflation giver dig højere realløn

I alt var den økonomiske ramme for overenskomsten 8,1 procent, og de generelle lønstigninger blev beregnet til 6,82 procent for tre år siden. Reguleringsordningen, der sikrer, at den offentlige og private lønudvikling er nogenlunde parallel, har dog ikke givet så meget som forventet, så i alt er din løn, inklusive den lønstigning på 0,75 procent, du får her i oktober, steget 6,5 procent.

Alligevel er din realløn steget meget mere end forventet – takket være en lav inflation. I 2018 regnede man med en reallønsforbedring på 1,82 procent, men nu ligger reallønsforbedringen på mere end det dobbelte, faktisk på ca. 4 procent.

Til december begynder forhandlingerne om en ny overenskomst. De forventes – som altid – at blive meget hårde. Men i kølvandet på coronakrisen skal det nok forventes, at der slet ikke blive så mange penge forhandle om i 2021, som der var i 2018.

Du kan tjekke de nye løntabeller inklusive lønstigningen på 0,75 procent her.