Hvordan styrker pædagoger og lærere deres tværprofessionelle samarbejde om inklusionsopgaven? Er målsætningen om at inkludere så mange børn som muligt overhovedet den bedste løsning? Her er fem fagbøger, der kan gøre dig endnu klogere på det pædagogiske inklusionsarbejde.

Opdateret d. 2. september 2021

Inklusionen står i stampe i den danske folkeskole. Forklaringen er ikke mindst ringe brug af pædagogernes kompetencer, for lidt samarbejde mellem lærere og pædagoger og manglende ledelsesfagligt fokus på samarbejdet.

Læs også: Hvis inklusion skal lykkes: Boost samarbejdet mellem pædagoger og lærere

Men ingen kan påstå, at de ikke kan finde viden om, hvad der skal til for at skabe mere og bedre inklusion. For der findes masser af bøger om inklusion, som kan inspirere til arbejdet. Her får du et udpluk af de nyeste:

Pissedårlig inklusion

’Hvorfor nu tale om pissedårlig inklusion? Det korte svar er: Fordi det findes’. En række bidragsydere skærper bevidstheden om, hvad der skaber god inklusion. Som Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring, skriver i bogens intro: ”I ønsket om at ville det gode taber skolen evnen til at udfordre alle børn. Vi har brug for ærlige drøftelser om, hvorvidt en målsætning om at inkludere så mange som muligt i den almene undervisning er den bedste løsning for så mange elever, forældre og lærere?”
Hans Reitzels Forlag, 80 sider (2021)

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

Børne- og inklusionsforsker Christina Holm Poulsen beskriver, hvordan det er afgørende at se på børns handlinger og deltagelse for at forstå og håndtere vanskelige situationer i skolen. Ved at prøve at forstå handlingerne ser man ikke kun på børnene, men tager med dem ud i det sociale liv, hvor de har vanskeligheder. Bogen rummer kapitler om børn i forskellige skolevanskeligheder – både de stille og de forstyrrende børn.
Hans Reitzels Forlag, 160 sider (2021)

Pædagogiske ståsteder og bevægelser

Hensigten med bogen er at synlig- og sprogliggøre pædagogers faglighed. Cand. pæd. Bent Madsen fra Inklusionsakademiet identificerer blandt andet specifikke fagligheder indenfor almene, socialpædagogiske og specialpædagogiske kontekster. Han indkredser 12 centrale områder, som pædagoger må finde deres ståsted i forhold til. Et af dem handler om individualitet og fællesskab og et andet om inklusion og eksklusion.
Hans Reitzels Forlag, 350 sider (2021)

Tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolens læringsfællesskaber

Bogen går tæt på de problemer, skolens parter kan opleve i deres fælles hverdag. Den udforsker, hvad det vil sige at samarbejde om skoleproblemer. Forskerne Tilde Mardahl-Hansen, Ida Schwartz og Gry Tybjerg diskuterer, hvordan man kan arbejde tværprofessionelt om inklusion i folkeskolen, og hvad der skal samarbejdes om, når fokus ligger på at udvikle børns betingelser for at deltage i skolen.
Syddansk Universitetsforlag, 110 sider (2020)

Inklusion og eksklusion – en grundbog

Bogen er redigeret af inklusionsforskerne Kirsten Elisa Petersen og Janne Hedegaard Hansen, og en række af deres kolleger bidrager med viden, som kan give en dybere forståelse af inklusions- og eksklusionsprocesser i samfundet og dets institutioner, og om, hvad det betyder for børn og unge at møde både inkluderende og ekskluderende processer i deres liv.
Hans Reitzels Forlag, 462 sider (2019)

Læs også Børn&Unges tema om inklusion.