På grund af udfordringerne med COVID-19 forventes evalueringen af Den Pædagogiske Læreplan at blive udsat endnu en gang. BUPL’s lederformand glæder sig over udskydelsen i en presset tid. Forsker bakker op.

Opdateret d. 16. februar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Evalueringen af den Styrkede Pædagogiske Læreplan var oprindeligt planlagt til sommeren 2020. Men på grund af coronapandemien har BUPL igen bedt Børne- og Undervisningsministeriet om at udskyde processen.

Nu har ministeriet meldt ud, at man forventer at udskyde evalueringen endnu en gang – til 1. juli 2021.

Udfordringerne er ikke forsvundet

Udsættelsen af fristen glæder Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.

Den altovervejende tilbagemelding, hun har fået fra BUPL’s ledermedlemmer, har netop været et ønske om mere tid:

”Udfordringerne med corona, som har ført til de andre udsættelser, er ikke forsvundet. Tværtimod: Oven i den ændrede hverdag med små børnegrupper og øget rengøring er der kommet en række andre ting: Aula skal implementeres, og APV’er og sprogvurderinger har været udskudt, og det fylder altså noget lokalt,” siger Eva Munck Immertreu.

Trods corona: Arbejder godt med læreplanen

Eva Munck Immertreu har dog ikke indtryk af, at selve arbejdet med læreplanerne lider under coronarestriktionerne.

”Udfordringen er specifikt i forhold til evalueringen, hvor pædagogerne ikke kan sætte sig sammen og evaluere samlet på processen og arbejdet,” siger lederformanden.

Det giver en risiko for, at evalueringen i høj grad ender på ledernes skrivebord, og sådan skal det ikke være, understreger hun:

”En ordentlig evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan skal baseres på et stærkt fagligt samarbejde mellem ledere og pædagoger,” siger Eva Munck Immertreu.

Forsker: Forhastet evaluering kan svække arbejdet

Bente Jensen, professor Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet (DPU), har fået indblik i 11 kommuners arbejde med den styrkede læreplan i forbindelse med et forskningsprojekt om pædagogisk kvalitet i dagtilbud.

”Nogle steder er man selvfølgelig kommet længere end andre, fordi tiden, som normalt går til pædagogisk reflektion og samtale, i nogle institutioner går til rengøring og koordinering på grund af corona. Men gennemgående arbejder institutionerne rigtig godt med den styrkede læreplan, selvom hverdagen er presset af coronapandemien,” siger DPU-forskeren.

Og det arbejde bliver absolut ikke styrket af en evaluering allerede nu, vurderer hun.

”Tværtimod risikerer man, at man ikke får det optimale ud af arbejdet med læringsmiljøer, børn i udsatte positioner samt nyt læringsbegreb om leg, dannelse og læring. Og det pædagogiske arbejde går altså ikke i stå af, at man venter med at evaluere,” understreger Bente Jensen.

Lederformand: Udsæt til efteråret

For at give evalueringen optimale rammer, kan man med fordel rykke evalueringen til efteråret, mener Eva Munck Immertreu.

”Det skal ikke være noget, som bliver løst i sidste øjeblik inden sommerferien. Og hvis man udskyder evalueringen til eksempelvis september, er vi forhåbentlig kommet tættere på noget, som ligner en normal hverdag,” siger Eva Munck Immertreu.

DPU-forsker Bente Jensen bakker op:

”Med udsigt til, at en mere normal pædagogisk hverdag forhåbentlig kan indfinde sig op til sommerferien, kan man med fordel give kommuner og medarbejdere mere tid og ro til at udvikle læringsmiljøerne, styrke inklusionen og arbejdet med børn i udsatte positioner yderligere,” siger hun.

Sådan evalueres den pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er opbygget omkring seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

I evalueringen skal pædagogerne blandt andet forholde sig til:

  • Hvordan etablerer vi et pædagogisk læringsmiljø hele dagen?
  • Hvordan understøtter det pædagogiske læringsmiljø arbejdet med de seks læreplanstemaer?
  • Hvordan arbejder vi med børn i udsatte positioner og med forældresamarbejde?

I første omgang er evalueringen af læreplanen et internt redskab i institutioner og kommuner. Dog skal evalueringerne være offentligt tilgængelige, eksempelvis på den enkelte institutions hjemmeside.