Det Økologiske Råd har fundet kemikalier og høje CO2-niveauer i daginstitutioner. BUPL vil følge op på sagen, men der er også noget, I selv kan gøre for at afhjælpe problemerne.

Udgivet d. 8. april 2019

Af: Af Mikkel Prytz, Modelfoto: Colourbox

Bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier og CO2-niveauer tre gange så høje som Arbejdstilsynets anbefalinger. Det er nogle af de alvorlige problemer med indeklimaet i daginstitutioner, som Det Økologiske Råd beskriver i en ny rapport.

I alle 20 undersøgte institutioner fandt rådet kemiske stoffer, der kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Stofferne stammer blandt andet fra madrasser, regntøj og legetøj. De binder sig til støv, og derfor kan dårlig rengøring og manglende ventilation forstærke problemet.

Mette Skovhus Larsen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg, er tilfreds med, at der kommer fokus på indeklima i daginstitutioner, da små kneb ofte kan dæmme op for problemerne.

»I samarbejde med FOA og forhåbentligt Kommunernes Landsforening vil vi gå til Sundhedsstyrelsen og bede dem udlægge, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser rapportens resultater kan have for børn og pædagoger. Giver det anledning til yderligere, følger vi selvfølgelig op,« siger hun.


5 gode råd til at bekæmpe kemien

  1. Luft ud, hvis der ikke er et effektivt ventilationsanlæg. Det kan give problemer, hvis institutionen ligger op ad en befærdet vej, eller hvis der kommer træk. Kommunen kan vejlede i optimal udluftning
  2. Hvis køkkenovnen har et selvrensningssystem, bør det ikke aktiveres i institutionens åbningstid
  3. Sørg for en effektiv udsugning ved madlavning – og hold den ved lige
  4. Hvis der ikke er optimal udluftning, bør I sørge for ekstra rengøring
  5. Køb kun miljø- og klimamærkede produkter

Kilde: BUPL’s arbejdsmiljøteam