Rapporten indeholder en analyse af samtlige kommuners udmøntning af de 500 mio. kr. Analyserne er foretaget på baggrund af kommunernes udmøntning af budget 2013.

Opdateret d. 22. februar 2018

Analysen viser, i hvilket omfang kommunen har levet op til KL og regeringens aftale om at løfte kvaliteten af dagtilbud.

 

  • I analysen er der taget højde for budgetreduktioner som følge af faldende børnetal. De regnes derfor ikke som besparelser.
  • Budgetreduktioner som følge af effektiviseringer er der ligeledes taget højde for, dog kun i det omfang effektiviseringerne er specifikke og realiserbare.
  • BUPL anerkender kun aflysning af planlagte besparelser som et løft af kvaliteten i det omfang, at de allerede tidligere er vedtaget f.eks. ved budget 2012, og at de er specifikke.
  • I analysen er der fokus på tilførsler og reduktioner på daginstitutionsområdet. Det er nævnt, hvis der er udmøntet særlige midler til dagplejen.