Boern Amp Unge Stinemariegaard 182


”En kontinuitetspraksis betyder ikke, at børnehaven skal være en spejling af skolen eller omvendt. Man skal skabe sammenhæng til skolen uden at kopiere den,” siger Stine Mariegaard, adjunkt på pædagoguddannelsen på UCL. Hun er master i naturfagsdidaktik og har en baggrund som lærer i natur og teknologi i folkeskolen.