En række kommuner vælger nu at styrke testindsatsen omkring daginstitutionerne på trods af, at regeringens nye teststrategi henviser ansatte i dagtilbud til de almene testcentre. Gode initiativer, men der er behov for en national strategi, der sikrer coronatest af ansatte i dagtilbud, lyder det fra BUPL.

Opdateret d. 11. marts 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Regeringen droppede i slutningen af februar sine planer om en national indsats, hvor man via mobile testcentre skulle coronateste ansatte i samtlige landets daginstitutioner ugentligt.

I stedet skulle den mobile testkapacitet koncentreres omkring de kommuner med størst smittespredning.

Den ændring har mødt kritik fra blandt andre BUPL, som mente, pædagogerne blev ladt i stikken.

Kommuner sender podere ud på rød stue

Den holdning deler en række kommuner tilsyneladende. For det er langt fra kun i hårdt ramte områder som Kolding, Vejle og kommunerne på den københavnske vestegn, at man styrker testindsatsen omkring de lokale daginstitutioner.

Også kommuner, hvor smittespredningen i øjeblikket er væsentligt mindre, vil forbedre adgangen til coronatest for ansatte i dagtilbud.

Det gælder blandt andet i Halsnæs Kommune i Nordsjælland, som ugentligt vil sende podere ud til institutionerne, og Gladsaxe Kommune, hvor et mobilt testcenter fra Region Hovedstaden hver uge skal tilbyde PCR-test ved institutionerne.

Omvendt har eksempelvis Ringsted Kommune valgt at forringe testmulighederne for ansatte i dagtilbud siden regeringen ændrede teststrategien.

”Jeg har hørt fra mange frustrerede pædagoger”

Også Aarhus Kommune vil udvide det korps af podere, som i øjeblikket servicerer kommunens skoler, så de også kan besøge daginstitutionerne. Målet er, at samtlige ansatte i kommunens dagtilbud fra næste uge skal kunne blive lyntestet i arbejdstiden to gange om ugen.

”Med den nye ordning undgår vi, at tid til test af de ansatte i dagtilbud enten skal tages fra tiden med børnene eller fra de ansattes fritid. Vi er overbeviste om, at stor testkapacitet tæt på daginstitutionerne vil betyde, at flere bliver testet, og at vi dermed mindsker risikoen for fremtidige corona-nedlukninger,” fortæller Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Han lægger ikke skjul på, at det rodede forløb omkring en national plan for coronatest i dagtilbud har spillet ind i arbejdet med en aarhusiansk testmodel.

”Jeg har hørt fra mange pædagoger, som har været frustrerede over, at den centrale strategi ikke har fungeret ordentligt i praksis og over, at regeringen er løbet fra sine løfter,” fortæller han.

Central plan mangler: Vi gør det næstbedste

Thomas Medom havde gerne set, at der fra start havde været igangsat en stærk, central plan, som sikrede mulighed for coronatest tæt på alle dagtilbud i Danmark.

”Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorvidt sådan en strategi er svær at udrulle i praksis over hele landet. Men jeg kan konstatere, at det var forholdvist let for os at igangsætte vores plan på børn- og ungeområdet her i Aarhus. Og når der ikke er en landsdækkende plan, så gør vi det næstbedste, selvom det koster lidt ekstra for os,” siger han.

BUPL: Eksplosion i COVID-skader kalder på national plan

Også BUPL-formand Elisa Rimpler efterlyser en ensrettet national strategi, som sikrer coronatest i dagtilbud:

”Det er yderst fornuftigt, at nogle kommuner selv går ud og styrker testmulighederne for ansatte i dagtilbud. Men det understreger også, at manglen på en national teststrategi udsætter pædagoger og andre for en unødig risiko, som kunne undgås, hvis der på landsplan var sikret adgang til test i arbejdstiden,” siger hun.

Elisa Rimpler, mener, det er beskæmmende, at Kommunernes Landsforening (KL) ikke tager ansvar for at sikre daginstitutionsansatte samme adgang til test i arbejdstiden som de ansatte i grundskolerne.

”Vi ser i øjeblikket en eksplosion i antallet af COVID-relaterede arbejdsskader blandt pædagoger og et forværret psykisk arbejdsmiljø. Jeg ved godt, at det koster noget at sikre mulighed for test i arbejdstiden for alle ansatte i dagtilbud. Men det er også dyrt, når vi har smitteudbrud, som lukker lokalsamfund og presser sundhedssystemet. Så jeg synes både, det handler om ordentlighed og sund fornuft,” siger hun.