Vejen Kommune er kommet i vælten, fordi politikerne overvejer at formindske pædagogandelen i institutionerne på et tidspunkt, hvor området tilføres millioner til et løft i normeringerne. Nu er kommunen klar med et nyt forslag, som ikke får formanden for BUPL Sydjylland til at klappe i hænderne.

Opdateret d. 2. oktober 2020

Af: Kurt Balle Jensen, journalist

Efter protester fra BUPL Sydjylland, adskillige høringssvar og presseomtale foreslår økonomiudvalget i Vejen Kommune at besparelsen på børneområdet formindskes fra 944.000 til 545.000 kroner.

Forslaget vil betyde, at pædagogandelen ikke som først foreslået reduceres fra 70 til 63 procent, men fra 70 til 65 procent.

»Jeg har svært ved at klappe i hænderne over det her. Man reducerer fortsat i pædagogandelen, og de reducerer dermed noget, der ikke skal reduceres. Det burde i stedet gå den anden vej. Det er en nednormering, hvor man fjerner penge fra området. Og det er børnene, der betaler prisen,« siger formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen.

Kan få konsekvenser

BUPL-formanden tilføjer, at så længe, at forslaget ikke er endeligt vedtaget, vil BUPL Sydjylland fortsat kæmpe benhårdt imod besparelserne og nedskæringen i pædagogandelen. BUPL Sydjylland har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at mange af kommunens daginstitutioner i dag ifølge Kommunernes Landsforenings (KL) tal ikke har den pædagogandel på 70 procent, som de selv regner med, men at den ligger et pænt stykke derunder.

Det påpeger BUPL Sydjylland også i sit høringssvar til kommunen, hvor der blandt andet står:

»I følge KL’s publikation ’Kend din kommune, brug nøgletal i styringen 2020’ har Vejen Kommune en pædagogandel på 58,7 procent. Ud fra KL’s tal sikrer den nuværende tildeling ikke ressourcer til at nå 70 procent pædagoger. I BUPL Sydjylland er vi derfor bekymrede for, at forslaget vil betyde en endnu lavere pædagogandel i børnenes hverdag, eller at børnene vil opleve en dårligere normering. I forslaget står der da også, at ’institutioner, der allerede har en personalefordeling, der minder om dette forslag, vil skulle finde råderummet på anden vis,« siger Jonna Jul Gudmundsen.

Læs også: Vi har brug for flere kvalificerede hænder: Men kommuner skærer i pædagogandelen