Ældre er det vigtigste emne ved det kommende kommunalvalg. Små børn ligger langt nede på ranglisten. De bløde områder har mindst betydning i folks bevidsthed, og det er trist, mener BUPL’s formand.

Udgivet d. 31 oktober, 2017

Af: Steffen Hagemann, Journalist

Når man spørger vælgerne, hvad der er vigtigt for dem ved kommunalvalget, som finder sted den 21. november, så er det på ingen måde de kære små, der kommer først. Faktisk må små børn og daginstitutioner se sig slået af emner som trafik, integration og kriminalitetsbekæmpelse, mens de dog er vigtigere end skat, effektiviseringer i kommunen og vedligehold af veje. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Berlingske.

Undersøgelsens resultat er ikke en enlig svale. I andre aktuelle undersøgelser ligger børneområdet også ret langt nede på listen, fortæller Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han forsker blandt andet i kommuner og kommunalvalg.

»Men man kan undre sig over, at børneområdet ligger side om side med trafik og offentlig transport,« siger han.

Mange ældre

Omvendt er der også noget, der taler for, at området skal ligge langt nede, pointerer Roger Buch:

»Børn og unge er ret små årgange, mens vi har meget store årgange af ældre. Set i forhold til det er det ikke så mystisk, at unge ikke har samme opmærksomhed som de ældre.«

Ældreområdet bliver noget, som politikerne vil komme til at snakke rigtig meget om, forventer han. Der er nemlig kommet 200.000 flere ældre i løbet af de seneste otte år.

»Derfor vil politikerne have en stor opmærksomhed på området, også i forhold til at spare på udgifterne,« siger han.

At de ældre fylder så meget, skyldes måske også, at ikke alle vælgere er lige altruistiske, når krydset skal sættes. I Berlingskes undersøgelse fremgår det, at 60 procent af de adspurgte over 60 år peger på ældreområdet som et af de vigtigste emner i kommunalvalget. Anderledes lavt ligger det hos yngre generationer: Kun 14 procent af de 18-35-årige synes, ældreområdet er vigtigt, mens det gælder 27 procent af de 36-59-årige.

Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvad børnene synes er det vigtigste emne, men de skal jo heller ikke stemme.

 

Hvad er der stemmer i?

Politikerne orienterer sig især mod de områder, hvor der er mange brugere og borgere, påpeger Roger Buch.

 »Det er det, man som politiker tænker på: Hvor er der nogle stemmer, man kan gafle?«

Skulle man høre til dem, hvis hjerte banker for fritidstilbud som SFO og klub, skal man ikke nødvendigvis fortvivle over, at kultur, idræt og fritid ligger tredjesidst på ranglisten. Kun ny asfalt på vejene og erhvervslivets vilkår optager folk mindre.

»Det handler mere om kulturen end fritiden,« siger Roger Buch.

»Kultur har altid ligget langt nede på listen. Mange vælgere mener, man skulle bruge færre penge på kultur. Kultur og administration er de eneste områder, hvor borgerne for alvor mener, man kan skære ned. Der bliver idræt og fritid trukket med ned.«

Bløde områder

Undersøgelsen er ikke opmuntrende, synes BUPL’s formand Elisa Bergmann, der ærgrer sig over, at dagtilbuds- og fritidsområdet ikke er vigtigere for vælgerne.

»Det, som får mindst betydning i folks bevidsthed, er de bløde områder, hvor man ikke får karakter, hvor man ikke skal præstere på samme måde, som man skal i skolen, hvor man ikke kan måle og veje, og det er godt nok trist,« siger hun.

»Undersøgelsen viser, at vi har et kæmpestort arbejde med at få befolkningens øjne op for, hvor vigtigt vores område er. Vi kæmper stadig med, at den brede befolkning opfatter daginstitutionen som et, hvor børn skal passes, nærmest opbevares, fremfor et sted, hvor børn faktisk også udvikles,« siger hun.

Politikerne ved, det er vigtigt

Selv om den almindelige vælger måske ikke helt kan se værdien af pædagogers arbejde med de små børn, er pædagogerne nået et langt skridt i forhold til politikerne, mener Elisa Bergmann.

»Jeg møder ikke kommunalpolitikere, der ikke ved, hvor vigtigt vores område er. Vi skal bare have dem til at synes, det er lige så vigtigt som folkeskolen, og have dem til at prioritere det lige så højt,« siger hun.

Men kommunalpolitikerne skal også se, at pædagogernes område er vigtigt for vælgerne, påpeger Elisa Bergmann. Derfor skal pædagoger og forældre trække børnene længere frem i debatten.

»Vi skal være endnu mere synlige på vores dagsorden og endnu mere fremme i skoene. Vi skal også gå mere til politikerne og gøre os mere synlige på den generelle dagsorden i samfundsdebatten. Vi har behov for at flere pædagoger ytrer sig om vores fag og vores vigtige opgave,« siger Elisa Bergmann.


Vælgernes prioriteringer

Spørgsmålet til de adspurgte lød: ’Hvilke af nedenstående emner er de vigtigste for dig, når du skal beslutte dig for, hvilket parti eller kandidat du skal stemme på ved kommunalvalget til november?’ Jo højere placering på listen, jo vigtigere er emnet for vælgerne.

 1. Ældreområdet
 2. Skoler og unge
 3. Social indsats
 4. Økonomi generelt
 5. Sundhed
 6. Klima og miljø
 7. Beskæftigelse og ledighed
 8. Kriminalitetsbekæmpelse
 9. Integration af indvandrere
 10. Trafik og offentlig transport
 11. Små børn/daginstitutioner
 12. Skat
 13. Effektivisering af kommunen
 14. Kultur, idræt og fritid
 15. Vedligehold af veje
 16. Erhvervslivets vilkår

Kilde: Repræsentativ undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Berlingske i september 2017.