SPARK-samarbejdet betyder, at alle kommunale daginstitutioner, SFO’er, klubber og skoler kan få et forløb, der yder støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at løfte det psykiske arbejdsmiljø.

Udgivet d. 17. september 2021

Af: Per Hesselberg, Rejsesekretær

SPARK-tilbuddet er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Hos SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) kan lokale MED-udvalg, Arbejdsmiljøgrupper og TRIO’er få et gratis forløb med SPARK´s konsulenter, der yder støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

Skræddersyede forløb

SPARK tager afsæt i forhold og rammer på jeres arbejdsplads, det vil sige, at det er det arbejdspladsnære perspektiv og de lokale aktører, der er i fokus. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i løsningen af jeres kerneopgave. Det betyder, at jeres forløb bliver skræddersyet til netop jer.

SPARK kommer ud til jer

SPARK har fokus på at styrke handlekompetencen hos de lokale aktører på de kommunale arbejdspladser. SPARK’s konsulenter kommer ud til jer og sammen beslutter I, hvad forløbet skal indeholde.

I får konkrete ideer, værktøjer og fornyet indsigt i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. I forpligter jer til at afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med SPARK og til at deltage i en evaluering.

Tilbuddet er gratis.

Hvad kan SPARK hjælpe jer med?
Se mere her: Hvad kan SPARK hjælpe jer med

Læs mere om SPARK