Store kommuner sadler om og følger nu Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at sende pædagoger på arbejde, selvom der er corona-smitte i hjemmet. Mindre kommuner holder dog fast. Vigtigt, mener BUPL.

Opdateret d. 16. april 2020

Af: Mathilde Graulund, Journalist

Hvis du bor i Aarhus eller Aalborg og har en corona-smittet i hjemmet, skal du alligevel møde på arbejde. Sådan lyder kommunernes nyeste anbefalinger. Det betyder, at landets fire største kommuner alle følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Aarhus og Aalborg Kommuner anbefalede ellers for få dage siden, at pædagoger skulle blive hjemme, hvis der var smittede i husstanden. Men nu har de to store kommuner skiftet kurs.

Det er en ærgerlig udmelding, siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

»Det er en kovending uden lige. Det er paradoksalt, at de store kommuner netop var med til at flytte Sundhedsstyrelsen fra at anbefale, at børn ikke skulle blive hjemme, hvis der var corona-smittede i hjemmet, til at anbefale, at de nu skal blive derhjemme. Det viste, at kommunalpolitikerne kan handle selvstændigt, og at man kan have et yderligere forsigtighedsprincip. Derfor er det virkelig ærgerligt, at de skifter kurs nu, når det handler om de ansatte,« siger hun.

Kan ikke gå imod Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefaling lyder, at pædagoger – og andre offentligt ansatte – tager på arbejde, selvom der er corona-smittede i deres husstand. Forudsætningen er, at den smittede kan isoleres i hjemmet. Om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, vil skulle vurderes af en læge.

Aarhus og Aalborg kommuner meddelte tidligere på ugen, at de gik imod Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalede, at pædagoger med corona-smittede i husstanden under alle omstændigheder skulle blive derhjemme.

Her sagde rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF) med, at kommunen gjorde det ud fra et forsigtighedsprincip.

I dag har piben fået en anden lyd:

’Jeg håber, at myndighederne ændrer holdning, så det også bliver et krav, at eksempelvis pædagoger og lærere med smittede i hjemmet holder sig hjemme. Vurderingen er dog, at kommunen ikke har juridisk mulighed for at gå imod retningslinjerne,’ skriver Thomas Medom (SF) i en skriftligt forklaring til Børn&Unge på, hvorfor kommunen har ændret kurs.

Svært med selvisolation i storbyer

Aalborg Kommune har også rettet ind efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi kan ikke kan indføre særskilte regler for én faggruppe, lyder det fra Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S).

»Det at have et sæt regler, der gælder for pædagoger og et andet sæt regler for andre faggrupper som SOSU-hjælpere og sygeplejersker, der har arbejdet under Sundhedsstyrelsens anbefalinger de seneste fem uger, giver en masse udfordringer. Derfor bliver vi nødt til at følge de samme regler for alle medarbejdere,« siger han.

Odense og Københavns Kommune følger også Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at medarbejdere skal på arbejde, selvom der er covid-19 smittede i husstanden. Forudsætningen er, at de smittede kan isolere sig selv i hjemmene.

Men det er svært, især i de store byer, fastslår BUPL-formand Elisa Rimpler:

»Her er den tætteste population og de mindste boliger, hvor man bor flere sammen. Samtidig tjener pædagogerne ikke ret meget og er derfor ikke begunstiget med en masse ekstra plads, hvor det er muligt at isolere sig selv,« siger Elisa Rimpler.

Mindre kommuner står fast

Rødovre Kommune er en af de mindre kommuner, der fortsat anbefaler, at både børn og ansatte med smittede i husstanden bliver hjemme.

Det burde alle kommuner gøre, siger Elisa Rimpler.

»Rødovre er et godt eksempel på en kommune, der tager ansvar og fastholder forsigtighedsprincippet. Kommunen lader princippet gælde for alle medarbejdere og bruger ikke undskyldningen om, at SOSU-hjælpere jo har fulgt Sundhedsstyrelsen anbefalinger så længe. Det er på sin plads, at man tænker personalepolitisk, og anbefalingerne bør gælde alle medarbejdere,« siger hun.

Odsherred Kommune anbefaler også, at ansatte bliver hjemme, hvis der er coronasmittede i hjemmet.

Det siger Sundhedsstyrelsen og ministeriet om sygdom i hjemmet

Nyeste anbefaling fra Sundhedsstyrelsen er, at en ansat godt kan gå på arbejde, selvom der er en person i dennes husstand, som har Covid-19.

Dette under forudsætning af, at der opretholdes en selvisolation i hjemmet efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Hvis det af forskellige grunde ikke er muligt at opretholde selvisolation, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler yderligere, at børn fra hjem med coronasmitte skal blive hjemme fra institution og skole.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skriver til en række forbund, herunder BUPL:

’Det vil i sagens natur bero på en konkret individuel sundhedsfaglig vurdering, hvem der skal blive hjemme. Det gælder både børn, unge og voksne. Denne vurdering forestås af egen eller behandlende læge.’