Cykler er en stor del af hverdagen i Børnehuset Skovstjernen, hvor der hele året rundt arrangeres cykellege for institutionens børn. Begejstringen er stor, og det skyldes blandt andet, at cykellegene taler ind i alle læreplanstemaerne. Samtidig er det en god udendørs aktivitet til tider som nu, hvor mere af dagen skal foregå udendørs.

Opdateret d. 24. april 2020

Af: Julie Fristed Hansen, Journalist, foto: Claus Bech

Cykler er en vigtig del af det pædagogiske arbejde i Børnehuset Skovstjernen i Hørsholm, og det skaber stor glæde hos både børn, forældre og pædagoger. Hanne Assing Petersen¸ som er pædagog i Børnehuset Skovstjernen, er særligt begejstret for at bruge cykler i sit pædagogiske arbejde, fordi cykellege har en lang række pædagogiske gevinster.

»Cykellege er så gode, fordi de taler ind i alle læreplanstemaerne. Der er krop og bevægelse, der er det sociale aspekt, der er noget kulturelt, der er sprog. Det er nærmest alt, som taler ind i den nye styrkede læreplan,« siger hun.

Her kan du læse mere om de pædagogiske gevinster ved cykellege, få gode råd til at komme i gang samt få inspiration til lege, hvor cyklen indgår.

7 pædagogiske gevinster ved cykellege

1. Børnene får mere selvtillid og tro på egne evner ved at kunne mestre cyklen.

2. Gennem leg bliver børnene sikre på cyklen, før de skal ud i trafikken.

3. Børnene oplever at være en del af en gruppe og et fællesskab, hvor man samarbejder og hjælper hinanden.

4. Cykellege giver gode rammer for at træne og øve sprog.

5. Cykling er en del af dansk kultur, som børnene får indblik i og bliver en del af.

6. Cykellege giver børnene natur-og sanseoplevelser, og det giver anledning til at mærke naturen og snakke om den.

7. Cyklen er et godt eksempel på et fælles tredje.

Kilde: Anette Søgaard, institutionsleder, og HanneAssing Petersen, pædagog i Børnehuset Skovstjernen.

 

Kom godt i gang med cykellege

Her giver Anette Søgaard, institutionsleder, og HanneAssing Petersen, pædagog i Børnehuset Skovstjernen deres bedste råd til at komme i gang med cykellege. De har i mere end ti år arrangeret cykellege for børnehusets børn.

  • Brænd for det. Det er lysten, som driver værket. Det skal være pædagoger, som har lyst til at springe ud i det, der starter det op.
  • Start i det små. Lav enkle og få lege i starten.
  • Start med mindre grupper. Det kræver opbakning fra ledelsen og kolleger at starte med mindre grupper, da det betyder, at deres arbejde vil være påvirket og må organiseres på en anden måde.
  • Tag det i et roligt tempo. Børnene skal have opbygget en fortrolighed med cyklen, og det kan tage tid. Så fokusér ikke på, at de nødvendigvis skal op at cykle. Det er okay, at nogle af dem fx trækker cyklen.
  • Lav en start- og ventebane. Det giver gode rammer for både pædagogen og børnene. En ventebane giver mening for de børn, som er lidt usikre og gerne lige vil se legene an. De, der ved, at de har lyst til at kaste sig ud i legen, kører hen på startbanen.
  • Søg inspiration til lege. Dansk Cyklistforbund har et katalog af cykellege, som kan give inspiration. I maj måned kører de kampagnen ’Vi kan cykle’, som er henvendt til daginstitutioner og giver inspiration til cykellege.
  • Brug inspirationen som et springbræt. Det er okay at udvikle og tilpasse legene til børnegruppen.
  • Informér forældrene. Fortæl forældrene, hvorfor I afholder cykellege, og informér dem om, hvilken rolle de spiller i det. Skal de sørge for, at børnene har deres egen cykel og cykelhjelm med, eller har I udstyret?
  • Hav alle rekvisitterne samlet. Det gør det nemt i hverdagen.
  • Brug, hvad I har. Er der ikke et større areal med plads til cykelleg, så brug fx parkeringspladsen eller lignende.

Kilde: Anette Søgaard, Hanne Assing Petersen, Skovstjernen, og Cyklistforbundets kampagne ’Vi kan cykle’.

4 ideer til cykellege

1. Æblerov med trafiklys – Aldersgrænse + 4år
Børnene skal hente så mange ’æbler’ (fx bolde) som muligt i en fiktiv æbleplantage. Men for at komme derhen skal de krydse en fiktiv befærdet vej. Når du som legstyrer råber ’GRØNT LYS, KØR’, må børnene køre, og når du råber ’1-2-3- RØDT LYS, STOP’, skal børnene standse. Standser de ikke hurtigt nok, skal de stå af cyklen og gå rundt om den en gang, før de må fortsætte hen mod æbleplantagen. Det gælder om at få samlet og fragtet så mange æble som muligt fra æbleplantagen over i sin spand. Legen træner børnene i at bremse, være opmærksom, reagere hurtigt og respektere færdselssignalerne.

2. Fange sæbebobler – Aldersgrænse +2 år
Børnene skal på cykel fange så mange sæbebobler som muligt, mens de cykler. Som pædagog skal du få sæbeboblerne til at svæve rundt på legeområdet, mens børnene forsøger at fange dem. Legen træner blandt andet børnene i at kigge op og køre med en hånd, mens de cykler.

3. Poste breve – Aldersgrænse +4 år
Børnene skal cykle rundt og få postet så mange breve som muligt. Der skal være tre børn, som er ’postkortbutik’, ’posthus’ og ’postkasse’. De øvrige skal nu først cykle til postkortbutikken for at købe postkortet, der¬efter til posthuset for at købe frimærket, for derefter at cykle til postkassen. Legen lærer børnene at løse sammensatte opgaver, give dem selvtillid og bedre orienteringsevner.

4. Navnestafet – Aldersgrænse + 5 år
Børnene cykler ind og ud mellem hinanden. Et barn har stafetten og råber et navn på et af de andre børn, som så skal cykle hen og hente stafetten. De øvrige børn giver plads. Legen træner børnene i at løse kognitive opgaver, mens de cykler, cykle med en hånd og styrker fællesskabet.

Kilde: Cyklistforbundets kampagne ’Vi kan cykle’. Se flere idéer på cykelleg.dk

 

Du kan læse hele inspirationshistorien i Børn&Unge nr. 5 2020. Find historien på side 32.

Vil du have læst den op? Find den i Børn&Unge Podcast eller på bupl.dk