I denne pjece finder du inspiration og vejledning til at arbejde med køn og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

Opdateret d. 6. december 2018

At arbejde med køn og mangfoldighed i den pædagogiske praksis rejser forskellige spørgsmål, dilemmaer og udfordringer, som pædagoger dagligt må indtænke i deres arbejde.

Køn er en uhåndgribelig størrelse, men dog en underlæggende faktor for, hvordan vi behandler og forstår hinanden.