Klimaforandringer bliver mere og mere synlige i vores hverdag, men det kan være en udfordring at tale med børn om det på en måde, hvor de ikke bliver bange. 

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Cæcilie Kallehave Jensen (journalist), Foto: Colourbox

Det kan være svært at tale med børn om klimaforandringer på en måde, hvor de ikke bliver bange. Grethe Krag-Müller, lektor og ekspert i børnepsykologi ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse, kommer med sine bedste råd til, hvordan I kan gør det.

 

  • Vær selv et godt eksempel: Fornuftsdelen i hjernen udvikler sig meget i seks til syvårsalderen. Her begynder frontallapperne i hjernen at vokse sammen, og vi begynder at kunne bruge vores fornuft til for eksempel at planlægge eller se årsagssammenhænge. Før frontallapperne vokser sammen, er børns indlæring derfor meget afhængig af, hvad de ser. Børn ser og efterligner, hvad vi gør.

 

  • Pas på med skræmmekampagnerne: Klimaforandringerne vil få mange forskellige konsekvenser for Jorden og vores liv i fremtiden. Det kan være svært at forklare om konsekvenserne uden at gøre det til en skræmmekampagne. Men det skal man passe på med. Jo mindre børnene er, desto sværere er det for dem at forstå, og desto mere handlingslammede og bange kan de blive. For at undgå skræmmekampagnerne kan man med de mindre børn forsøge sig med at forklare klimaudviklingen på en afdramatiseret måde.

 

  • Gør det simpelt: Klimaet er en kompleks størrelse. Derfor skal man ifølge eksperterne huske at forklare klimaudfordringerne i børnehøjde. Man skal fortælle børn, hvordan det er, men i et meget enkelt og forståeligt sprog. Jo mere man kan passe på, at man ikke giver dem oplysninger, som de ikke kan handle på helt konkret, jo bedre er det.

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/3-gode-raad-saadan-fortaeller-du-dit-barn-om-klimaet