I Hastrupskolens Juniorklub er det ikke gaming og computere, der tiltrækker børnene. I stedet satser pædagogerne benhårdt på at gøre klubben attraktiv med projekter og aktiviteter. Og det virker: Medlemmerne strømmer til.

Opdateret d. 10. september 2019

Af: Af Steffen Hagemann, journalist / Foto: Claus Bech,

Adel er træt og har fundet sig et stille sted i Hastrupskolens Juniorklub, hvor han lige kan tjekke sin mobil i fred. Det stille sted befinder sig ved klubbens to computere, som står i et lille indhak i en gang. Computerne er nemlig slet ikke tændt, men de er også old-school, som klubbens leder Troels Karup Clausen med et tilfreds smil udtrykker det.

»Jeg tror, internetkablerne er forsvundet. Og ingen har spurgt efter dem,« siger Morten Sejr, koordinerende pædagog i Hastrupskolens Juniorklub i Køge.

De gamle, forsømte og slukkede computere er det helt konkrete bevis på, at Hastrupskolens Juniorklub har valgt at gå en anden vej end mange andre klubber. Her bliver satset benhårdt på klassisk fritidspædagogik, på masser af aktiviteter og projekter, der kan engagere og fastholde børn og unge.

Ansat som artist

I dag er tilbuddet cirkus. Juniorklubben skal i samarbejde med Cirkus Baldoni stable en cirkusforestilling på benene. Børnene fra SFO’en er også inviteret med, så i alt skal omkring 100 børn medvirke.

Men inden de små artister kan komme i gang med at øve sig, skal de lige skrive under på en ansættelseskontrakt med overskriften: ’Du er hermed ansat som cirkusartist’.
På legepladsen myldrer børnene rundt. Nogle øver sig på at holde hulahopringe i gang, andre prøver at holde balancen på stylterne eller på balancebommen. Cirkusmusikken flyder ud gennem højttalerne for at understrege stemningen.

»Det summer, det er fedt,« konstaterer leder Troels Karup Clausen midt i de kommende cirkusartisters pænt uorganiserede kaos.

Masser af medlemmer

Landet over har mange SFO’er og klubber meldt om vigende medlemstal siden skolereformen. Den lange skoledag, nedskæringer og høje takster på fritidstilbud har kølnet interessen hos børn og de forældre, der skal betale.

Men sådan er det ikke gået i Hastrupskolens SFO og klub. Medlemstallet stiger og har gjort det, siden reformen blev implementeret i 2014.

Når man bliver meldt ind i klubben eller SFO’en, bliver man også meldt ind i et fællesskab, understreger Troels Karup Clausen.

»Alt det med iPad og Fortnite kan du lave derhjemme. Her stempler du ind for at være sammen med dine kammerater, både ældre og yngre, og så er man sammen med 100 procent engagerede voksne,« fastslår han og glæder sig over, at det digitale liv spiller så lille en rolle i klubben.

»Det er lidt for nemt bare at investere i 30 computere og køre dem. Hvad er de voksnes opgave så? Hvad skal vi byde ind med? Vi vil meget hellere relationerne, venskaberne, fællesskabet, at man har tid til at snakke med børn og unge om drømme, problemer, udfordringer, skolen, forældrene og fritidsaktiviteter. Vi italesætter både overfor forældre og medlemmer, at du byder ind i fællesskabet. Det er rigtig mange børn og unge ved at få øjnene op for,« siger han.

Læs hele artiklen i Børn&Unge nr. 10/2019