Urafstemningen om de private overenskomster er nu afsluttet. Lige som på det offentlige område blev det et klart ja til den nye overenskomst.

Opdateret d. 20. september 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Det blev et klart ja til de overenskomster, der er blevet indgået på det private område her i foråret. Det viser resultatet af den urafstemning, der blev afsluttet mandag den 26. april. Samlet set stemte 83,8 procent ja, mens 16,2 procent stemte nej.
Oveni var der også rekordhøj deltagelse i urafstemningen. 55,4 procent af de 2.552 stemmeberettigede, privatansatte pædagoger stemte i denne omgang. I 2018 stemte 48 procent.

De offentligt ansatte pædagoger kunne mønstre en højere stemmeprocent, for her stemte 66,3 procent af de stemmeberettigede. Til gengæld var der lidt flere ja-sigere blandt de privatansatte. 1,7 procentpoint flere privatansatte valgte at stemme ja til den aftale, der er indgået.

Fantastisk

Næstformand i BUPL Birgitte Conradsen har været hovedforhandler på de private overenskomster, der lige har været til urafstemning. Hun glæder sig over det klare ja.

”Og det er fantastisk, at så mange har stemt,” siger hun.

Den høje stemmeprocent kan blandt andet tilskrives, at BUPL er blevet mere opsøgende og sender rykkere på sms til de medlemmer, der endnu ikke har fået stemt ved urafstemningen, vurderer Birgitte Conradsen.

De får også for lidt i løn

Også medlemsmøderne har medvirket til, at flere har engageret sig. Og stemningen har været god til møderne, fortæller Birgitte Conradsen.

”Der er selvfølgelig nogle, der har spurgt: ’Hvis vi nu synes, vi ikke får en god nok løn, hvorfor skal vi så ikke stemme nej.’ Men de har de samme udfordringer som alle pædagoger har: De synes, de får for lidt i løn,” siger hun.

Politisk løsning

Men de privatansatte pædagoger, der er utilfredse med deres løn, skal sætte deres lid til, at der kommer en politisk løsning på pædagogernes lønefterslæb for de offentligt ansatte pædagoger, understreger Birgitte Conradsen.

”Kommer der en aftale i forhold til pædagogers lønindplacering, kommer det til at få en afsmittende virkning for de privatansatte, fordi vi arbejder på baggrund af de offentlige overenskomster. Det er jo for alle pædagoger, vi kæmper den kamp – ikke kun for de kommunalt ansatte,” siger hun.

Her kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig.