Kommunalt ansatte skal ikke længere have løn, hvis de er hjemsendte fordi de er i den særlige corona-risikogruppe, lyder det fra KL. Udviklingen møder kritik fra BUPL, som vil have bedre sikring af hjemsendte medarbejdere.

Opdateret d. 11. juni 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Folketinget indgik i foråret en aftale, der skulle sikre en indtægt til personer, der ikke kan møde på arbejde, fordi de eller deres pårørende er i den særlige risikogruppe for COVID-19.

Dengang oplyste Beskæftigelsesministeriet:

’Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn.’

Men nu understreger Kommunernes Landsforening (KL), at der ikke er hjemmel i loven til, at arbejdsgiverne skal indgå sådanne lønaftaler.

Derfor opfordrer KL kommunerne til at informere hjemsendte ansatte i risikogruppen om, at de fra og med juni skal søge om sygedagpenge i stedet for at modtage løn.

BUPL: Hjemsendte bør sikres løn

Selvom KL’s opfordring til kommunerne er i overensstemmelse med lovgivningen, er der grund til at være kritisk, mener BUPL.

»Det har været vores klare opfattelse, at pædagoger i risikogruppen ville få løn, hvis de var nødt til at blive hjemme af hensyn til deres helbred. For det var jo det, politikerne havde stillet os i udsigt. Og det kan vi se, at flere kommuner også havde opfattelsen af,« siger faglig sekretær i BUPL, Mette Skovhus Larsen.

Hvis man alene kan få sygedagpenge med den nye aftale, mener BUPL, at der er behov for at se på loven én gang til.

»Vi mener ikke, en aftale, der udelukkende giver sygedagpenge, er en god nok sikring. Det vil vi gå videre med. Samtidig burde kommunerne have interesse i at lave aftaler, der fastholder ældre og erfarne pædagoger, så de kan vende tilbage på jobbet, hvis smitterisikoen forsvinder inden for de nærmeste måneder,« siger Mette Skovhus Larsen.

Hun påpeger, at flere af de hjemsendte pædagoger vil blive berørt af, at de er ansat på nedsat tid, hvis de pludselig skal på sygedagpenge.

»Arbejdstid slår også igennem på sygedagpengene, så det ender med at blive et meget lille beløb, de skal klare sig for.«