Et simpelt redskab til at vise forskellige ansigtsudtryk åbner for snak om selv børns sværeste følelser, oplever skaber af nyt dialogværktøj.

Opdateret d. 25. juni 2018

Af: Trine Vinther Larsen (journalist), foto: mererobust.dk

Det nye dialogværktøj FACE:IT er en simpel metalplade formet som et menneskeligt ansigt kaldet Bo samt en række magneter, som bruges til at give Bo forskellige følelsesudtryk. Det er enkelt, men virkningen er stor, fortæller dets skaber Carsten Møller.

Han er inklusionslærer og traumeterapeut og har på sin arbejdsplads, Sødalskolen i Brabrand, og gennem en lang række kurser for forældre, lærere og pædagoger, set, hvordan leg med ansigtsudtryk på den lille metalplade kan hjælpe børn helt ned til 2-3 år med at sætte ord på, forstå og nuancere glade såvel som svære følelser.

Han har selv brugt dialogværktøjet til at tale med indskolingsbørn om alt fra forældrenes skilsmisse til det at være bange for at få taget en blodprøve eller følelsen, når man lige har tabt sin madkasse foran de andre børn.

»Ansigtet kan bruges til at åbne for en snak om alt, der fylder for børnene. Individuelt eller i gruppen. Kun fantasien sætter grænser, og egentlig behøver den voksne ikke andre forudsætninger end en god portion nærvær samt nysgerrighed på barnet og de historier, det fortæller gennem de forskellige ansigtsudtryk,« siger Carsten Møller.

Hvad får snakken på gled?

»Når du arbejder med det her hoved, så eksternaliserer du følelsen – du tager den lidt væk fra barnet selv og over i Bo. Barnet får for eksempel følelsen ’jeg er ked af det, fordi min mor og far skændes’ til at handle om Bo, og så kan I sammen berøre følelsen, uden at barnet bliver overvældet af den. Bo bliver stedfortræder for barnet.«

Til metalpladen hører et spejl. Hvordan bruges det?

»Når I snakker om, at Bo godt nok ser trist ud, kan du spørge: ’Hvordan ser det ud, når du er trist?’, og barnet kan vise det i spejlet. På den måde lærer barnet at forbinde sin ansigtsmimik med følelser i kroppen, og det får et mere nuanceret følelsesregister og øver sin empati.«

Hvorfor er det vigtigt?

»Kapaciteten til at rumme især de svære følelser er blevet mindre. Selvom vi ofte bliver spurgt, hvordan vi føler om alt muligt, er tendensen, at nogle følelser ikke er tilladte. Mange voksne har det bedst med at møde barnets glade ansigt, for så er man jo lykkes, og det er lettere at håndtere, end hvis barnet er sur, vred eller ked af det. Men når et barn bliver mødt med, at de svære følelser er forkerte, forsvinder følelserne jo ikke – de vokser sig ofte større, og børn kan have svært ved at forstå dem, hvis ikke de får hjælp fra deres voksne til det. Det er her Bo kan hjælpe.«

Om dialogværktøjet

’FACE:IT’ er udviklet af inklusionslærer Carsten Møller og billedkunstner Niels Rahbæk. Det består i en metalplade med ansigtsform. Med flytbare magneter dannes forskellige ansigtsudtryk, der giver pædagoger mulighed for at tale med børn om følelser – det kan være alt fra ikke at ville i vuggestue til sorg. Materialet består foruden ansigtet af bogen ’Bo viser sine følelser’ og en humørmåler-plakat. Det kan bestilles på mererobust.dk. På facebook.com/faceitBo findes små film med social stories lavet med ansigtet til brug i både undervisning, på personalemøder og på kurser.