Hovedorganisationerne LO og FTF vil fusionere. Tilsammen repræsenterer de 1,5 millioner medlemmer. Ny hovedorganisation vil give maksimal indflydelse, mener BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Opdateret d. 12. juni 2019

Af: Steffen Hagemann, journalist

Sammenhold og solidaritet er grundfjeldet i fagbevægelsen. Og nu vil et stort flertal af fagforbund, herunder blandt andet BUPL, HK og FOA, gerne rykke lidt tættere sammen på det mere formelle plan for at styrke fagbevægelsens indflydelse.

Planen er at fusionere de to hovedorganisationer LO, som blandt andet HK og FOA er en del af, og FTF, som BUPL og Danmarks Lærerforening er med i.

Fredag den 9. februar besluttede LO’s hovedbestyrelse og FTF’s forretningsudvalg med fuld opbakning begge steder nemlig at indkalde til ekstraordinær kongres den 13. april 2018 med et punkt på programmet: Fusion.
Lykkes fusionsplanerne, vil 1,5 millioner privat og offentligt ansatte stå i samme hovedorganisation.

BUPL: Det giver størst mulig indflydelse

BUPL’s formand Elisa Bergmann bakker, ligesom BUPL’s hovedbestyrelse, fuldt op om fusionsplanerne.

»Vi skal tage bestik af, hvordan vi sikrer den bedst mulige indflydelse for BUPL. Det gør vi i en hovedorganisation, som har den størst mulige indflydelse. Og vi tror på en organisation, hvor de private og de offentlige organisationer i højere grad er i dialog med hinanden for at kunne løse fremtidens udfordringer.«

Der er mange udfordringer, som fagbevægelsen bør have mere indflydelse på, påpeger Elisa Bergmann og nævner et arbejdsmarked, der bevæger sig mod mere digitalisering og kortere kontraktansættelser.

»Og for BUPL er der et kæmpestort spørgsmål om bedre ligestilling, som vi kun kan løfte i fælles flok.«

På et mere overordnet plan er der også bæredygtighed og ulighed.

»De udfordringer er vores alle sammens, og dem skal vi have maksimal indflydelse på. Men vi bliver nødt til at nedbryde de gamle magtstrukturer og tænke i nye måder, vi kan samarbejde på, skabe netværk og nye løsninger,« fastslår Elisa Bergmann.

Fusion møder modstand

Det er dog endnu ikke sikkert, at fusionen bliver til noget. På kongresserne skal der nemlig være to tredjedeles flertal for en fusion i både LO og FTF, og det er altså ikke alle, der kan se fidusen ved en fusion.

Således har en enig hovedbestyrelse i 3F, landets største fagforbund med 277.538 medlemmer pr. 1. januar 2018, besluttet at stemme nej til fusionsplanerne – men altså ikke nej til den ekstraordinære kongres.

»Vi støtter, at der indkaldes til en ekstraordinær kongres i LO i april. Det er helt naturligt, at den forhandlingsproces, som der blev givet grønt lys til på en LO-kongres, også afrundes på en LO-kongres,« siger Per Christensen, 3F’s formand, til Fagbladet 3F.

3F er ikke i sig selv en stor nok fagforening til at blokere fusionen i LO, men blikkenslagerne og malerne er også modstandere, og så er det pludselig ved at være tæt.

Den blå dreng i klassen er også imod

Også i FTF er der modstand, især fra Finansforbundet, den selverklærede ’blå dreng i klassen’, som er bekymret for, at LO-familiens traditionelle tilknytning til Socialdemokratiet bliver lidt for tydelig. Finansforbundets formand, Kent Petersen, vil tage bestik af situationen ved et fusions-ja, skriver avisen.dk.

FTF blev dannet i 1952 netop som et partipolitisk uafhængigt alternativ til LO, der dengang var godt gift med Socialdemokratiet. Siden har LO dog formelt gennemført en skilsmisse.

Også Ergoterapeutforeningen i FTF er modstander af fusionsplanerne.

Vi har et godt udgangspunkt

Alligevel er Elisa Bergmann fortrøstningsfuld:

»Vi har et politisk grundlag, som alle faktisk kan se sig selv i. Det er et godt udgangspunkt. Nu må vi have en god dialog om, hvordan vi inkluderer alle i fusionen. Og vi må tale om, hvordan kan vi undgå, at nogle kommer til at spænde ben for et fællesskab, som de fleste gerne vil.«