Hovedorganisationerne LO og FTF har sagt ja til en fusion. 1,5 millioner lønmodtagere skal nu stå sammen. »Vi får en helt anden styrke, som vi kan søge indflydelse med. Og det er det, vi går efter i BUPL, at få maksimal indflydelse,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Opdateret d. 12. juni 2019

Af: Steffen Hagemann, journalist

Større og stærkere skulle gerne blive resultatet, når 1,5 millioner lønmodtagere nu skal finde sammen i et gigantisk hovedforbund. Fredag den 13. april blev en god dag for fagbevægelsen, mener BUPL’s formand Elisa Bergmann, for her sagde hovedorganisationerne LO og FTF, som BUPL er en del af, ja til en gigantisk fusion, som gerne skulle give fagbevægelsen mere gennemslagskraft.

I Odense holdt LO og FTF på samme tid kongresser, der skulle tage stilling til sammenlægningen af de to hovedorganisationer. Til det sidste var der tvivl om udfaldet på grund af modstand fra blandt andet Finansforbundet i FTF, men begge kongresser kunne altså mønstre det nødvendige to tredjedeles flertal, så fusionen nu kan blive en realitet.

BUPL’s formand Elisa Bergmann har selv stemt for fusionen og glæder sig over ja’et.

»Alting løser sig ikke med en ny hovedorganisation. Men vi får en helt anden styrke, som vi kan søge indflydelse med. Og det er det, vi går efter i BUPL, at få maksimal indflydelse,« siger hun og peger på, at den øgede indflydelse skal bruges på de enkelte arbejdspladser, men også på hele arbejdsmarkedet og på at udvikle velfærdssamfundet.

Behovet for sammenhold er stort

Arbejdet hen mod en fusion har varet i fem år, men behovet for samarbejde er i den grad aktualiseret af de svære overenskomstforhandlinger, hvor lønmodtagere i stat, regioner og kommuner nu står skulder ved skulder, mener Elisa Bergmann.

»Behovet for sammenhold er stort. Den enkelte fagforening har ikke den styrke, der skal til på de helt overordnede dagsordner, for eksempel arbejdsmiljø, men vi vil også søge indflydelse på, hvordan vi kan skabe mere lighed og bedre ligestilling i vores samfund,« siger hun.

»Alle de ting, som er vigtige for vores medlemmer i hverdagen, skal vi stå sammen om at løse,« tilføjer hun.

Større lokal indflydelse

Den enkelte pædagog kommer ikke til at mærke meget til fusionen i første omgang, siger Elisa Bergmann.

»Men på sigt vil vi få et styrket lokalt samarbejde, som også vil betyde, at vi vil få mere indflydelse på den lokale politik, for eksempel arbejdsmarkedspolitik. Når vi står sammen i en ny styrket hovedorganisation, som også kan have et lokalt afsæt, vil vi have større chance for at få mere indflydelse lokalt,« siger hun og peger på, at FTF ikke har været så stærk i det lokale arbejde som LO.

FTF blev dannet i 1952 netop som et partipolitisk uafhængigt alternativ til LO, der dengang var godt gift med Socialdemokratiet. Siden har LO dog formelt gennemført en skilsmisse.