Nyuddannede har flere steder i landet svært ved at komme ind på arbejds­markedet, viser ledighedstal. I hovedstaden finder 9 ud af 10 dog job inden for tre måneder.

Udgivet d. 22. januar 2020

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Uddannelsen er afsluttet, og du kan kalde dig pædagog. Men det kan være svært at få arbejde inden for dit fag.

Sådan er det for mange nyud­dannede. 15. november var der således 531 ledige dimittender, viser nye ledighedstal fra BUPL’s a-kasse. Tallet vil kun vokse her i januar, hvor endnu et hold pædagoger uddannes fra landets professionshøjskoler.

Dimittendledigheden bekymrer Lasse Bjerg Jørgensen, der er hovedkasserer i BUPL og formand for BUPL’s a-kasse. Han appellerer til, at de pædagogiske arbejdspladser bliver mere opmærksomme på også at ansætte de nyuddannede.

»Det er vigtigt, at institutionerne tager godt imod de nye pædagoger og husker, at man aldrig er helt ­færdig på alle punkter, når man lige er uddannet. Arbejdspladsen kan gøre meget for at sikre, at en ny kollega kommer godt i gang, for eksempel gennem mentorer,« siger han.

Netop rummeligheden på arbejdspladsen kan ifølge Lasse Bjerg Jørgensen have trange kår, når institutionerne presses hårdt af dårlig økonomi og lave normeringer.

»Vi kan se, at institutionslederne mange steder vælger erfarne medarbejdere, som lettere kan glide ind i samarbejdet. Og det kan jeg godt forstå, for hvem skal være mentor for en nyuddannet, samtidig med at vedkommende står med ansvaret for en samlet børneflok på 15 eller 17 børn?« spørger han.

Vigtigere end før

Det stigende børnetal og de kommende minimumsnormeringer i daginstitutioner gør det efter Lasse Bjerg Jørgensens mening endnu mere vigtigt, at også de nyuddannede pædagoger kommer ud på arbejdsmarkedet.

»Der er simpelthen brug for, at vi får alle med,« siger Lasse Bjerg Jørgensen, der opfordrer til, at man i personalegrupperne diskuterer, hvordan man tager godt imod nyuddannede kolleger.

Men det er sværere at finde job som nyuddannet pædagog i nogle dele af Danmark end i andre, viser de nye tal. Eksempelvis er dimittendledigheden større i Århus og Nordjylland end i hovedstadsområdet og på Midtsjælland.

På Københavns Professionshøjskole (KP), der uddanner pædagoger i København, Hillerød og Rønne, ser det ud til, at dimittenderne er i høj kurs. For nylig kunne uddannelsesinstitutionen melde ud, at 9 ud af 10 af deres dimittender er i arbejde senest tre måneder efter uddannelsens afslutning.

»Det er positivt, at vores dimit­tender kommer så hurtigt i arbejde. Det betyder meget for en nyuddannet pædagog, at man er eftertragtet og hurtigt kan komme ud i praksis og bruge sin faglighed,» lyder det fra Annegrete Juul, dekan for det pædagogiske og sundhedsfaglige fakultet på KP.

I det nye nummer af Børn&Unge kan du møde 24-årige Alex Vinløv, der kæmper for at få en fast plads på arbejdsmarkedet. Du finder bladet her.