Studerende skal være med til løfte opgaverne i forbindelse genåbningen og reducere presset i skoler, SFO’er og dagtilbud. Derfor opfordrer flere parter kommunerne til at etablere jobbanker for pædagog- og lærerstuderende, ligesom de opfordrer de studerende til at søge jobs.

Opdateret d. 29. april 2020

Af: Julie Fristed Hansen, Journalist, foto: Colourbox

Nu kan pædagogstuderende være med til at afhjælpe det store pres i institutioner og skoler i genåbningsfasen. Der er nemlig jobbanker på vej for landets pædagog- og lærerstuderende.

Kommunernes Landsforening (KL) har sammen med Danske Professionshøjskoler, Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) og Lærerstuderendes Landskreds (LLS) valgt at understøtte og udbygge kommunernes allerede eksisterende arbejde med coronajobbanker. Mange kommuner har allerede oprettet jobbanker for sundhedspersonale, og nogle kommuner har også oprettet jobbanker for lærer- og pædagogstuderende.

De nye krav og regler grundet corona-virusset lægger lige nu et massivt pres på personaleressourcerne i mange kommuner. For at sikre, at børnene stadig får en tryg og lærerig hverdag, kræver det tilstrækkeligt med personale. Her kan pædagogstuderende bandt andet hjælpe.

KL, Danske professionshøjskoler, PLS og LLS opfordrer derfor kommunerne til at etablere jobbanker for pædagog- og lærerstuderende de steder, der er behov for det, ligesom de vil opfordre de studerende til at søge vikarjobs i både skoler og dagtilbud.

De studerende får løn

Lærer- og pædagogstuderende landet over har allerede givet udtryk for, at de gerne vil hjælpe til i dagtilbud og skoler i det omfang, studierne tillader det.

Derfor forventer faglig sekretær i PLS Mikkel Bøgh Eriksen også, at tilslutningen til jobbankerne for de studerende vil være stor.

»Vi forventer, at der er rigtig mange studerende, der kan se, at det giver mening at komme ud og hjælpe deres fremtidige kollegaer og deres medstuderende, som er i praktik,« siger han.

Vikarjobs gennem jobbankerne vil være lønnet og ikke være på bekostning af studieaktiviteter eller praktikforløb. Det slår Mikkel Bøgh Eriksen fast overfor Børn&Unge.

»Vi forestiller os, at de studerende kan varetage næsten alle opgaver. Det her handler om at hjælpe, så godt vi kan. Det handler ikke nødvendigvis om, at der skal være læring i det, som når man er i praktik. Det må derfor ikke ses som noget, der på nogen måde kan erstatte praktikforløb,« fortæller Mikkel Bøgh Eriksen og fortsætter:

»Det har været et stort fokus for os, at det handler om at understøtte feltet og ikke om at skabe ekstraordinær læring.«

Derfor kan man som lønnet vikar sagtens ende med at vaske legetøj. Men Mikkel Bøgh Eriksen gør det klart, at det er en god løsning at lade vikarerne få løn for arbejdet frem for at lade studerende i praktik udføre den slags opgaver, da deres formål med arbejdet er læring.

Fakta om arbejdet med jobbankerne

  • National opfordring til studerende om at tage vikarjobs i dagtilbud, skoler og SFO/fritidstilbud. KL, Danske Professionshøjskoler, Studenterforum UC, Lærerstuderendes Landskreds og Pædagogstuderendes Landssammenslutning melder fælles ud primo uge 18 med en opfordring til studerende om at bidrage med genåbning.
  • National opfordring til kommuner om til at etablere jobbanker de steder, hvor det er relevant, og hvor der er behov.
  • KL indsamler og deler eksempler fra kommuner, som har oprettet jobbanker for lærer- og pædagogstuderende. Eksemplerne vil blive gjort tilgængelige på KL’s hjemmeside og har til formål at inspirere til og kvalificere kommunernes arbejde med rekruttering.
  • Hver professionshøjskole gør aktivt opmærksom på de kommunale jobbanker på intranet, hjemmesider og andre kanaler, hvor der kommunikeres med studerende.
  • KL opfordrer kommunerne til at melde ind til deres lokale professionshøjskole. Professionshøjskolerne forpligter sig til at videreformidle og følge op, hvis der ikke kommer henvendelser.
  • Professionshøjskolerne tilbyder i vid udstrækning asynkron online undervisning under Covid-19-krisen, så de studerende kan følge undervisning fx aftener og i weekender. Dette muliggør, at de studerende kan tage vikarjobs i genåbningsperioden.
  • PLS og LLS gør aktivt opmærksom på de kommunale jobbanker igennem deres kanaler.

Kilde: KL