Der er i samfundet og i den politiske debat stadigt større fokus på effekter og resultater af den offentlige velfærd. Man er optaget af, om indsatserne virker. Ofte kommer de målbare effekter i fokus – fordi de kan måles.

Det pædagogiske arbejde lader sig ikke altid måle. Pædagogisk arbejde er kendetegnet ved høj kompleksitet og kan ikke reduceres til afgrænsede indsatser, hvor man efter et vist antal måneder – eller år – på en simpel måde kan måle, om indsatsen virkede.

Men det pædagogiske arbejde er styret af et helt ubøjeligt mål om, at alle børn skal trives og understøttes i deres udvikling. Alle børn skal være en del af et inkluderende fællesskab, hvor relationerne, legen og kreativiteten er kernen.

Lærer børnene og de unge så noget? Ja, selvfølgelig gør de det. Men pædagogers læringssyn er bredt. Læring er mere end kendskab til ord, tal og farver. Læring handler i mindst lige så høj grad om evnen til at være en del af et fællesskab og om at have lyst til at lære.

Vi har samlet en vifte af forskningsbaserede effekter af det pædagogiske arbejde, som skal overbevise og inspirere beslutningstagere i staten og kommunerne om, at det pædagogiske arbejde skaber hardcore samfundsresultater – selvom fokus er på noget så blødt som at tage barnets perspektiv, fællesskab, kreativitet og leg.