International rapport fastslår: Pædagoger og lærere bør lønnes ens

En ny international rapport konkluderer, at lige løn- og arbejdsvilkår for lærere og pædagoger vil gavne arbejdsmiljøet for pædagogerne og forbedre overgangen mellem dagtilbud og skole.