En ny international rapport konkluderer, at lige løn- og arbejdsvilkår for lærere og pædagoger vil gavne arbejdsmiljøet for pædagogerne og forbedre overgangen mellem dagtilbud og skole.

Udgivet d. 28 juni, 2017

Af: Signe Rosa Skelbæk, Journalist

Pædagoger bør have det samme i løn som lærere – det er en af konklusionerne i en ny rapport, der blandt andet kortlægger de 35 OECD-landes dagtilbud og overgangen fra børnehave til skole.

Ifølge rapporten vil det forbedre pædagogers samarbejde med lærere, pædagogernes arbejdsmiljø, overgangen mellem børnehave og skole samt de ansattes effektivitet, hvis lønnen sættes op til samme niveau som lærernes.

Rapporten konkluderer at:

»Den internationale arbejdsorganisation anbefaler, at lønnen sættes på det samme niveau på før-skoleområdet som ’et tilsvarende job i skolen med samme kvalifikations og kompetencekrav’,« fremgår det af rapporten ’Starting Strong 2017’.

Den anbefaling vil højne pædagogers status, siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

»Vi ved jo, at de første år af barnets liv er afgørende, og det skal også afspejle sig i de løn og vilkår, man tilbyder pædagoger. En højere løn vil være med til at skabe mere respekt om det arbejde, vi udfører hver dag,« siger hun.

»En højere løn vil være med til at skabe mere respekt om det arbejde, vi udfører hver dag,« siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.

Pædagoger er altafgørende

Ifølge Danmarks Statistik får en nyuddannet folkeskolelærer i gennemsnit 36.472 kr. mens en nyuddannet pædagog i gennemsnit får 28.787 kr. Og lønforskellen er problematisk, fremgår det af rapporten, der allerede i de indledende afsnit fastslår vigtigheden af blandt andet pædagogisk arbejde.

»Lærere og pædagogisk personale spiller en altafgørende rolle (…) de er hovedansvarlige for at engagere børn og fremme deres trivsel, udvikling og læring,« står der i rapporten, der i et senere afsnit forklarer vigtigheden af en tilsvarende løn:

»Løn er en af de mest relevante faktorer i forhold til at påvirke arbejdsvilkår, jobtilfredshed og lærernes (her er også pædagoger inkluderet i lærerbetegnelsen, red.) effektivitet. Det er dokumenteret, at en lav løn hos på ECEC-området (Early Childhood Education and Care) påvirker personalets opførsel over for børnene og øger personaleudskiftningen, hvilket påvirker børnenes overgang fra børnehave til skole.«

Et skridt på vejen

BUPL’s formand er begejstret for rapportens konklusion, men understreger, at der skal politisk initiativ til, for at en forbedring af pædagogernes løn og vilkår kan føres ud i virkeligheden.

»Det er i hvert fald ikke noget, vi alene kan klare ved overenskomstbordet, det kræver politisk opbakning og handling. Det er ikke nok, at vi gør læreplanen stærkere, vi skal også sørge for, at vi kan forberede pædagogiske aktiviteter, at vi kan udvikle på læringsmiljøerne, og at vi kan spare med hinanden og på den måde udvikle praksis. Det kan, sammen med en højere løn, være med til at højne anerkendelsen af vores arbejde,« siger hun.

Efter offentliggørelsen af rapporten har Børne- og socialministeriet udsendt en meddelelse, hvor de har understreget nogle af de konklusioner, der er vigtige på skole- og dagtilbudsområdet, herunder har de opremset: »Tilpasning af arbejdsvilkårene for personale i dagtilbud og skoler, så de ligner hinanden.« Og det giver god mening at lytte til den internationale forskning, mener Elisa Bergmann.

»Vi sammenligner os ofte på tværs af lande, for eksempel når vi taler om, hvor vi ligger internationalt på PISA-testen. Rapporten kan vi bruge til at dokumentere, at vi er nødt til at gøre noget ved ligelønnen og sikre, at pædagoger får en retfærdig løn i forhold til den opgave, vi udfører, og den lærerprofession, som vi arbejder tæt op af,« tilføjer Elisa Bergmann.