Daginstitutionerne er afgørende for samfundet og skal fortsat være åbne, da det ifølge sundhedsmyndighederne er forsvarligt. Derfor ærgrer børne- og ungeministeren sig over at have sagt på TV, at institutionerne ville lukke. Til gengæld understreger hun, at ledere skal have opbakning til hurtigt at kunne gennemføre delvise nedlukninger.

Opdateret d. 6. januar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var klar i spyttet på TV2 News 4. januar: Hvis Danmark på grund af coronapandemien overgik til højeste risikoniveau, niveau 5, ville det indebære en lukning af daginstitutionerne.

Men da Danmark dagen efter overgik til risikoniveau 5, skulle daginstitutionerne være åbne, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde: Sundhedsmyndighederne vurderede, at det stadig var forsvarligt at holde åbent, og daginstitutionerne er afgørende for ”det store maskineri” i Danmark.

Efter statsministerens udmelding ærgrer Pernille Rosenkrantz-Theil sig over, at hun taler om mulig lukning af daginstitutionerne mindre end et døgn før sundhedsmyndighederne laver om på, hvordan risikoniveau 5 skal gribes an:

”Det ville jeg heller ikke have sagt. Jeg vidste simpelthen ikke, at sundhedsmyndighederne kom med en ny variant af, hvordan vi griber kategori 5 an, da jeg sagde det,” fortæller hun til Børn&Unge.

”Krumtappen i vores børns udvikling”

Når daginstitutionerne ikke overgår til nødpasning, som blandt andet en række politikere har efterspurgt, så handler det ifølge ministeren blandt andet om, at daginstitutionerne er vigtige for børns hverdag og udvikling.

”Så længe, det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt at holde daginstitutionerne åbne, så er det bedst for børnene, at de har den hverdag, de har, og at de kommer så tæt på en normal hverdag på trods af de restriktioner, der er,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det samme gælder skolebørnene, understreger hun.

”Lige så snart, det er muligt at åbne mere op, så vil vi fra regeringens side tage initiativ til, at det så hurtigt som muligt bliver normal hverdag. Særligt for de små. For jo mindre man er, jo sværere er det at være taget ud af hverdagen i en længere periode. Daginstutioner og skoler er krumtappen i vores børns hverdag og udvikling. Derfor er det rigtigt vigtigt at holde åbent, når man kan. Når man ikke kan, fordi det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, så skal der lukkes ned,” siger ministeren.

Ledere skal hurtigt kunne sende børn hjem

Selvom nødpasning altså ikke kommer på tale, understreger Pernille Rosenkrantz-Theil, at daginstitutionslederne skal have opbakning fra kommunerne til at tage hurtig beslutning om eksempelvis delvis nedlukning af institutionerne, hvis der ikke er personale nok, og man ikke kan skaffe vikarer.

”Mange steder er det alt for usmidigt, og man skal igennem alt for mange forvaltningsbeslutninger for at få nedskaleret og sendt børn hjem, fordi man ikke har personale nok. Så kommer der til at stå pædagoger med alt for mange børn, og det dur simpelten ikke,” siger hun.

Minister ønsker hurtigere test

Flere institutioner er presset af, at pædagoger er hjemsendt i flere dage, mens de venter på coronatest og svar. Pernille Rosenkrantz-Theil ønsker, at der skal laves en ny og mere effektiv model for test af pædagogisk personale.

”Noget er biologi, og det kan vi ikke gøre noget ved, eksempelvis at man skal vente fire dage før man kan teste nogen, som har haft kontakt med en smittet. Men den del, der er organisering, den skal vi forsøge at gøre mere effektiv,” understreger hun.

Debat om vaccinekø

Pernille Rosenkrantz-Theil nævner også debatten om, hvor pædagoger skal placeres i vaccinekøen.

”Nogle i det offentlige rum reagerer, som om pædagogerne siger, de vil foran plejepersonalet og de gamle i vaccinekøen. Men det hører jeg altså ingen pædagoger sige. Til gengæld hører jeg, at pædagoger har et ønske om at komme foran folk som mig, der ikke står med bleskift hele dagen. Og det er et fuldstændigt rimeligt krav,” siger hun.

Ministeren understreger dog, at vaccinerækkefølgen fastlægges af sundhedsmyndighederne.

”Det er sundhedsmyndighederne, som vurderer, om eksempelvis pædagogen i daginstitutionen eller lærere på specialskolen skal først i køen. Men der må ikke være tvivl om, at de skal foran folk som eksempelvis mig,” siger hun.