Denne pjece giver tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, institutionsledere, faglige konsulenter og andre, der direkte involveres i institutionssammenlægninger og fusioner, forslag til, hvordan man kan gribe processen an, så den forløber bedst muligt

Opdateret d. 20 februar, 2018

Hvorvidt det er en god eller dårlig ide at sammenlægge institutioner, er ikke temaet i
denne udgivelse. Erfaringerne viser imidlertid, at det er en vanskelig opgave at tackle, både for forvaltningen, for fagforeningen og for de direkte berørte, nemlig personale, forældre og børn i institutionerne.

Pjecen forholder sig derfor til, hvad man bør være opmærksom på i forandringsprocesser for at inddrage de involverede i en dialog, hvor perspektiver og problemer, usikkerhed og bekymringer tages alvorligt.

 

Indholdet er bygget op over følgende temaer
  • Hvornår foretager kommunerne institutionssammenlægninger og lignende?
  • Hvordan ser de ‘nye’ institutionsformer typisk ud, og hvad vil man med dem?
  • Hvad kan vi lære af erfaringerne fra institutionssammenlægningerne?
  • Hvilke faser og aspekter skal man have med, nar man planlægger og gennemfører sammenlægninger og andre større institutionsforandringer?
  • Hvordan ser den ‘gode’ proces ud? Hvilke faser indeholder den?
  • Hvordan inddrages de enkelte parter/aktører i processen? Hvornår og hvorfor?
  • Det nødvendige fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.