Instagram viser børnenes hverdag i Nørrebros Børnehave i Nykøbing Falster. Her deler pædagoger fotos, videoer og hashtags med forældrene. At begge parter finder mediet sjovt, er nøglen til succes, siger digital rådgiver Astrid Haug.

Opdateret d. 13. december 2018

Af: Cæcilie Kallehave Jensen (journalist og foto),

På legepladsen i Nørrebros Børnehave i Nykøbing Falster iagttager pædagog Sabine Treldal børnenes leg. To piger fanger hendes opmærksomhed, da de parkerer deres lille ladcykel ved siden af børnehavens vandslange og leger, at de fylder benzin på deres bil.

Klik! Sabine Treldal tager et hurtigt billede af pigerne med sin telefon, og i næste sekund deler hun billedet på Nørrebros Børnehaves åbne Instagram-profil med hashtagget #benzinpåbilen.

Telefonen ryger i lommen igen, og pigerne kører videre.

Billedet er nu tilgængeligt på børnehavens såkaldte ’historie’, som kun er tilgængelig i 24 timer. Øjebliksbilleder fra hverdagen er gode at dele som ’historier’, og funktionen er de seneste måneder blevet flittigt brugt i børnehaven.

»Jeg fik gang i vores Instagram-profil i løbet af sommeren 2018, fordi jeg bruger det en del privat. Her kunne jeg se, at man kan nå meget langt ud med de rette hashtags. Det er en god måde at reklamere lidt på og tiltrække nye forældre, men vores nuværende forældre har også rigtig meget glæde af det,« fortæller Sabine Treldal, pædagog i Nørrebros Børnehave.

Selv om børnehavens profil kun har været aktiv i løbet af sommeren og efteråret, har institutionen allerede delt over 100 billeder og et hav af historier.

Dermed er den med på en voksende trend i dagtilbud og især blandt danskerne generelt, der har Instagram som deres fjerde mest brugte sociale medie.

Billedet forsvinder

Historie-funktionen blev tilføjet Instagram for to år siden og viser ofte forholdsvis upolerede billeder eller videoer, som man kan supplere med sjove animationer eller ’gifs’.

Typisk udgøres en historie af flere billeder eller videoer, som vises hurtigt efter hinanden, hvilket giver fornemmelsen af, at man fortæller en historie. Billederne forsvinder fra profilen efter 24 timer, men som noget relativt nyt, kan man også gemme historien, så man senere kan vende tilbage til dem.

Nørrebros Børnehave bruger Instagram til både permanente opslag og flygtige historier, og altid er det hverdagen og begivenheder i børnehaven, de viser i deres opslag. Således afspejler børnehavens Instagram-konto alt fra cykelræs på legepladsen til ture til legepladsen Evigheden og sandkagebagning.

En af landets førende digitale rådgivere, Astrid Haug, synes kombinationen af permanente billeder og de hurtige historier er god.

»Historien er ofte lidt mere håndholdt og ’behind the scenes’,« siger hun.

Godt supplement

Ikke mindst børnenes forældre kan have glæde af at komme ’behind the scenes’ i Nørrebros Børnehave, og billeder og videoer på Instagram giver dem en god mulighed for at følge med i børnenes hverdag, vurderer Astrid Haug.

Som forælder må man dog forvente, at der ind imellem kan være stille på profilen.

»Nogle institutioner vælger måske at lægge ét billede op om ugen, mens andre kan lægge op på daglig basis, men det er jo børnene, som er pædagogernes vigtigste fokus,« siger Astrid Haug.

Annemarie Dunk, leder i Nørrebros Børnehave, er også meget opmærksom på, at Instagram ikke fylder for meget i hverdagen, men blot bliver et supplement til den eksisterende kommunikation med forældrene.

»Vi har selvfølgelig dage, hvor vi har travlt med andre aktiviteter. Der er jo ikke noget krav om, at vi skal lægge noget op på Instagram. Ofte vælger vi også at lægge billedet på Instagram, eller når vi har en lille pause, så det kommer aldrig til at tage tid fra vores kerneopgaver,« siger hun.

#Motorik

Det tog ikke pædagog Sabine Treldal mange sekunder at dele dagens øjebliksbillede af de to piger, som tankede benzin på deres cykelbil.

»Instagram er et ret hurtigt medie at kommunikere på, når man har fået styr på det. Der bliver ikke lagt op til, at man skal skrive en lang tekst, så man kan vælge at lave en helt kort tekst eller ingen tekst. Alternativt kan man også bruge en lidt længere tekst til at beskrive, hvad der er tænkt med aktiviteten på billeder,« siger Astrid Haug.

Det er det er eksempel på fra Nørrebros Børnehave, hvor de har delt et billede af børn, der skal samle blyanter op med tæerne, og billedet af den pædagogiske aktivitet har fået hashtags som  #motorik og #motoriskudfoldelse.

Personalet i Nørrebros børnehave oplever, at Instagram på denne måde er en god måde at fortælle børnenes forældre om børnenes hverdag i institutionen.

»Tendensen er, at den generation af forældre, som vi har nu, er mere på Instagram end på Facebook, så det var også for at vise dem, hvad vi laver til dagligt, at vi rykkede over til Instagram,« siger Annemarie Dunk, leder i Nørrebros Børnehave.

Vigtigt samtykke

Mange i personalegruppen havde intet kendskab til Instagram, før pædagogen Sabine Treldal introducerede dem for det.

»Selv om man ikke har kendskab til Instagram i forvejen, så synes jeg ret hurtigt, at det giver sig selv, hvordan man bruger det,« siger Sabine Treldal.

Hun oplever, at kollegerne hurtigt har fået styr på både hashtags og beskedfunktionen på Instagram, og det er ikke længere kun hende, som opdaterer institutionens profil.

Når de deler billeder er det især vigtigt, at personalet har fået forældrenes samtykke, fortæller Sabine Treldal.

Lige nu er der to forældre, som har sagt nej til, at deres børn må komme på Facebook og tre, som har sagt nej til Instagram. Et valg, som alle forældre får, når de melder deres barn ind i børnehaven, hvor de underskriver en samtykkeerklæring. Udover samtykkeerklæringen har Nørrebros Børnehave også valgt at skrive regler ind i personalehåndbogen om, hvordan personalet skal håndtere billederne af børnene. På børnehavens hjemmeside ligger der desuden etiske regler for brug af fotos i institutionen.

»Vi har blandt andet lavet regler om, at kun det faste personale må tage billeder af børnene. Og da vi bruger vores egne mobiler til at tage billeder med, har vi bestemt, at billederne højest må ligge på vores telefoner i 48 timer, før vi sletter dem helt,« siger Annemarie Dunk.

Insta-etik

Etisk har børnehaven også gjort sig mange overvejelser om, hvilke billeder, der egner sig til Instagram – og hvilke billeder, som ikke gør.

»Vi tager aldrig billeder, som vi ikke selv synes er okay rent etisk. Om sommeren plasker vi jo tit med vand, hvor børnene løber rundt i badetøj, og det tager vi selvfølgelig ikke billeder af og lægger op på Instagram,« siger Sabine Treldal.

Institutionen er sjældent er i tvivl om, hvorvidt et billede er okay at lægge op eller ej, men efter den nye persondatalov trådte i kraft tilbage i maj, var det alligevel nødvendigt at snakke om reglerne.

»Vi havde også snakke om, hvorvidt vi skulle lukke vores sociale medier, fordi det var blevet så bøvlet i forhold til reglerne. Men der var bare så mange forældre, som sagde, at de syntes, at det var fantastisk, når vi lagde billeder op. Derfor bliver vi nok også ved,« siger Annemarie Dunk.

Når billederne er tilgængelige på de sociale medier, kan forældrene også se billederne derhjemme sammen med børnene. Derudover bruger de i Nørrebros Børnehave også ind i mellem billederne fra de sociale medier til billeddokumentation, da der er større krav til evaluering og meningsfuld dokumentation i den styrkede læreplan. På den måde får billederne flere funktioner.

»Det handler om, hvordan man får indtænkt sociale medier i sin hverdag, så der går ikke tid fra til børnene. Og ellers må det bare vente til senere på dagen,« siger Sabine Treldal.

Skal være sjovt

For Nørrebros Børnehave er Instagram en anden og sjov måde at kommunikere med forældrene på. At mediet opleves som sjovt er ifølge Astrid Haug nøglen til, at brugen af Instagram bliver en succes.

»Man skal finde nogen i institutionen, som har lyst til at bruge de sociale medier i arbejdssammenhæng. Ellers bliver det bare sådan en ekstra byrde i løbet af dagen. Derudover skal man huske, at Instagram kan supplere, men ikke erstatte den kommunikation, som man i forvejen har med forældrene,« siger hun.