Erfaringer og inspiration fra et forskningsprojekt.

Udgivet d. 26. februar 2018

Hæftet er tænkt som inspiration til pædagoger og ledere i deres arbejde med inklusion – mellem pædagogik og arbejdsmiljø.

At arbejde inkluderende er en stor og udfordrende opgave, og der findes ingen standardiserede manualer, som enkelt forklarer, hvordan man gør. Omstillingen til en øget inkluderende praksis kræver derfor en selvstændig forandringsproces både i personalegruppen og i institutionens pædagogiske linje. Samtidig er hvert inklusionsforløb unikt og handler om unikke børn, der kræver unikke løsninger. På baggrund af forskningsprojektet ”Inklusion – mellem pædagogik og arbejdsmiljø” kommer hæftet med konkrete anbefalinger til at styrke inklusionsarbejdet og arbejdsmiljøet.

Brug hæftet til:

  • Samarbejdet med forvaltningen
  • Samarbejdet med forældrene
  • Styrkelse af det interne samarbejde i institutionen

Hæftet kan downloades og læses online