Pjecen handler om det pædagogiske sprog for inkludering. Om inkludering i leg, læring og deltagelse. Om planlægningsrammer, inkluderingsprocessen og faser i inkluderingsarbejdet. Om prioritering af udviklingsområder og medarbejdernes og forældrebestyrelsers inddragelse.

Opdateret d. 22. februar 2018

Håndbogen er tænkt som et hjælpemiddel til personale i dagtilbud for børn i 0-6 års alderen, som vil arbejde på at skabe et mere inkluderende miljø.

Hensigten med materialet er at bygge på praktikernes viden og erfaring med henblik på at finde de næste skridt til øget deltagelse i leg og læring for de 0-6 årige børn.