Overenskomst for pædagoger, der er ansat i en lederstilling.

Opdateret d. 19. september 2018

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 har BUPL, Socialpædagogerne, FOA og KL fornyet overenskomsten for uddannede pædagoger, der er ansat som ledere i kommunerne. Lederoverenskomsten er fornyet for en treårig periode frem til 31. marts 2021.

Forhandlingerne om overenskomsten 2018 blev historiske på mange måder. Vi kæmpede hårdt i fællesskab for resultaterne af forhandlingerne om OK18. Hovedresultaterne blev reelle lønstigninger på mere end 7 procent. Privatlønsværnet blev afskaffet, så vi sikrer en parallel lønudvikling med den private sektor. Vi holdt fast i muligheden for seniorfridage. Og vi tog første skridt mod en mere lige løn med en ligelønspulje.

I denne pjece kan du læse om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for ledere, som er ansat i daginstitutioner, skolefritidsordninger/skoler, fritidshjem eller klubber m.v.

Brug den til at få overblik over dine vilkår. Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din ledertillidsrepræsentant eller din lokale BUPL- fagforening.

Øvrige stillinger som souschef, stedfortræder og afdelingsleder er omfattet af pædagogoverenskomsten.